Opzeggen overeenkomst

Hulp nodig?

Heb je toch nog hulp nodig of wil je iemand van het team spreken, neem dan contact op.
Klantenservice op dit moment gesloten.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn leveringsovereenkomst voortijdig opzeggen?

Wil je de overeenkomst met SEFE Energy voortijdig beëindigen, dan kan dat via Mijn SEFE Energy. Log in bij Mijn SEFE Energy en ga naar het menu-item 'Direct regelen'. Via het onderdeel 'Contractwijzigingen', 'Opzegging doorgeven' kun je de opzegging doorgeven.

Ben ik gebonden aan een opzegtermijn?

Bij het voortijdig opzeggen van de leveringsovereenkomst geldt een opzegtermijn van 30 dagen Dit kun je terugvinden in onze algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst. Deze algemene voorwaarden kun je hier vinden. Al onze overeenkomsten verlopen van rechtswege op datum zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Betaal ik een opzegvergoeding/boete?

Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst kan een opzegvergoeding in rekening gebracht worden. De hoogte hiervan wordt berekend op het daadwerkelijke moment van opzeggen en vind je terug op de eindafrekening.

Hoe hoog is de boete/opzegvergoeding als ik voortijdig opzeg?

De hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van een aantal factoren waaronder het moment van opzeggen, de resterende looptijd van de overeenkomst en het resterende volume. De exacte hoogte van de opzegvergoeding wordt dan ook bepaald rondom het daadwerkelijke moment van opzeggen en beëindigen van de levering en is terug te vinden op de eindafrekening.

Ik heb vorige week mijn opzegging doorgegeven, maar jullie leveren mij nog steeds. Hoe kan dat?

Zodra wij de opzegging in behandeling hebben genomen, ontvang je van ons een bevestiging. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de levering nog niet is beëindigd. Denk hierbij aan de opzegtermijn van 30 dagen en de eventuele aanmeldtermijn bij een andere leverancier. Om erachter te komen wat de exacte reden is, kun je contact opnemen met onze klantenservice via klantenservice@sefe-energy.nl of 0800-4297767.

Is er een bedenkperiode voor zakelijke overeenkomsten?

Ben je consument, dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen nadat je de bevestiging overeenkomst vanuit ons
hebt ontvangen. 
Met consument wordt in dit geval bedoeld de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf ofwel dat de leveringsadressen van de aansluitingen van klant zijnde
een natuurlijk persoon wel een woonfunctie hebben naast een andere functie, en dat het huishoudelijk verbruik overwegend groter is dan het zakelijk verbruik, en dat klant zelf bewoner is van de woning(en) op de
leveringsadressen en dat alle aansluitingen van klant kleinverbruik aansluitingen betreffen.

Ben je geen consument, dan geldt er geen bedenkperiode.
We raden je aan om onze voorwaarden goed te lezen voordat je een overeenkomst met ons sluit.

opens in new window