Gedragscodes

Gedragscodes

Gedragscode voor leveranciers en een consument over de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten.

Wij streven naar goede kwaliteit. Leveranciers in de Nederlandse energiebranche hebben over de werving, het aangaan, de voortzetting en de beëindiging van leveringsovereenkomsten voor energie en daaraan gerelateerde contacten een gedragscode opgesteld: de Gedragscode consument en Energieleverancier 2020. Deze gedragscode geeft weer welke principes wij toepassen. Een nadere uitwerking van de Gedragscode is te vinden in de Kwaliteitsstandaard voor advies over aanbod energiecontract aan consumenten.


Gedragscode voor leveranciers en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven aangaande gegevens uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn.

Wij maken voor het goed kunnen uitvoeren van haar diensten gebruik van meetgegevens die zijn verkregen uit kleinverbruikmeetinrichtingen die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebben leveranciers, en onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven, in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld ten aanzien van het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit een kleinverbruikmeetinrichting die op afstand uitleesbaar is.

Hierbij verklaren wij ons te houden aan het gestelde in de regels en verplichtingen, genoemd in de Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2012.
De verklaring kunt u hier nalezen.

opens in new window