Ik gebruik geen gas meer

Gebruik je geen gas meer, omdat je bijvoorbeeld gasvrij gaat wonen? Je kunt de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) die je met jouw netbeheerder hebt, opzeggen. Je moet zelf de verwijdering van de gasaansluiting aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. De netbeheerder zal dan zorgdragen voor het verwijderen van de gasmeteropstelling en de aansluitleiding. Als je de gasaansluiting nog niet meteen wilt laten verwijderen, dan kun je de aansluiting laten afsluiten voor een periode van maximaal 12 maanden. Hierna is het aan jou om een keuze te maken tussen het opnieuw aansluiten of het alsnog definitief verwijderen van de gasaansluiting. Aan het opnieuw aansluiten zijn kosten verbonden, die de netbeheerder bij jou in rekening brengt. Het verwijderen van de gasaansluiting is kosteloos. Het blijft echter belangrijk dat je wel actief de aanvraag tot verwijdering doet.

opens in new window