Opbouw zakelijk energietarief

Hulp nodig?

Heb je toch nog hulp nodig of wil je iemand van het team spreken, neem dan contact op.
Klantenservice op dit moment gesloten.

Veelgestelde vragen

Hoe is mijn zakelijke energietarief opgebouwd?

De totale prijs is opgebouwd uit een aantal elementen: levering, netbeheer en overheidsheffingen.

Levering:

  • De ‘kale’ kWh prijs: de prijs per kWh die een energieleverancier rekent. Dit kan dus per leverancier verschillen.
  • Vaste leveringskosten (‘vastrecht’). Dit kan per leverancier verschillen.

Overheidsheffingen:

  • Energiebelasting. Dit is een belasting die geheven wordt door de Rijksoverheid en die door de energieleverancier in rekening wordt gebracht namens de overheid.
  • BTW. De kale kWh prijs en energiebelasting worden bij elkaar opgeteld en hierover betaal je het btw-tarief van 21%.

Netbeheer:
De netbeheerder is verantwoordelijk voor het netwerk wat nodig is voor het transport van energie. In elke regio is een andere netbeheerder actief. Je kunt niet zelf je netbeheerder kiezen. De netbeheerder rekent kosten voor de aansluiting op het netwerk, het transport van gas en elektriciteit, systeemdiensten en meterkosten.

Over al deze kosten betaal je 21% btw. De energieleverancier int deze kosten namens de netbeheerder.

Van bovenstaande 3 onderdelen heb je zelf alleen invloed op het eerste onderdeel (levering). Dit is namelijk afhankelijk van de energieleverancier waarvoor je kiest en het moment waarop je inkoopt. Op de overheidsheffingen en de kosten voor het netbeheer heb je zelf geen invloed.

Is er een bedenkperiode voor zakelijke overeenkomsten?

Ben je consument, dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De bedenktijd eindigt 14 dagen nadat je de bevestiging overeenkomst vanuit ons
hebt ontvangen. 
Met consument wordt in dit geval bedoeld de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf ofwel dat de leveringsadressen van de aansluitingen van klant zijnde
een natuurlijk persoon wel een woonfunctie hebben naast een andere functie, en dat het huishoudelijk verbruik overwegend groter is dan het zakelijk verbruik, en dat klant zelf bewoner is van de woning(en) op de
leveringsadressen en dat alle aansluitingen van klant kleinverbruik aansluitingen betreffen.

Ben je geen consument, dan geldt er geen bedenkperiode.
We raden je aan om onze voorwaarden goed te lezen voordat je een overeenkomst met ons sluit.

opens in new window