Risico management voor kleine ondernemingen: alles wat je moet weten

19 februari 2019

Per definitie hebben kleine ondernemingen minder financiën tot hun beschikking. Hierdoor kunnen zij ernstig geraakt worden door veranderingen op de mark. Vooruitplannen kan worden ingezet om ondernemingen te beschermen. Gedegen risicomanagement is echter een van de meest verwaarloosde aspecten bij kleine ondernemingen; bedrijven vergeten vaak dat een goed risicomanagementplan essentieel is als het op overleven en succes aankomt.

Mits niet op de juiste manier aangepakt, kunnen bedrijfsrisico’s ernstige gevolgen met zich meebrengen; met als gevolg tegenslag en schade die zelfs op de lange termijn onomkeerbaar zouden kunnen blijken. Een goed uitgevoerd risicomanagementstrategie verkleint de kans dat een onderneming aan mogelijke risico’s wordt blootgesteld. 

Hier gaan we dieper in op de manier waarop kleine ondernemingen hun risicomanagement zo goed mogelijk aan kunnen pakken. Hierbij komen ook een effectieve SWOT analyse en praktische informatie  aan bod.

Wat bedoelen we met risico?

Met bedrijf gerelateerde risico’s bedoelen we elke gebeurtenis of omstandigheid die van negatieve invloed is op jouw bedrijf. De verschillende soorten risico’s verschillen van bedrijf tot bedrijf, maar ze vormen allen potentieel gevaar op operationeel gebied.

Jij moet beslissen hoeveel risico je bereid bent te nemen binnen jouw bedrijf- sommige risico’s kunnen een grote rol spelen bij succes, terwijl andere risico’s  juist erg schadelijk kunnen blijken.

De meest voorkomende zakelijke risicocategorieën zijn:

 • Strategisch - beslissingen die te maken hebben met jouw zakelijke doelstellingen
 • Naleving van afspraken - de noodzaak om aan wetten, regelgeving, standaarden en gedragscodes te voldoen
 • Financieel - financiële transacties, systemen en bedrijfsstructuur
 • Operationeel - procedures die te maken hebben met processen en administratie
 • Milieu - externe factoren waarop ondernemingen geen invloed kunnen uitoefenen, zoals slechte weersomstandigheden of een bepaald economisch klimaat.
 • Reputatie - hoe wordt jouw bedrijf door anderen gezien?

Risico’s in kaart brengen met een SWOT

Er zijn genoeg middelen beschikbaar om risico’s in kaart te brengen, maar een SWOT analyse is zeer aan te bevelen omdat het jou en je team kan helpen bij het identificeren en vaststellen van prioriteiten wat betreft sterke punten, zwakten, mogelijkheden en bedreigingen. Dit wordt ook wel de ‘binnenstebuiten analyse’ genoemd, omdat de analyse van sterke punten en zwakten duidelijk aangeeft wat er binnen je organisatie speelt en de mogelijkheden en bedreigingen juist de externe zaken betreft.

Het wordt vaak gebruikt om projectinformatie te presenteren aan management. Als blijkt dat het noodzakelijk is om bepaalde zaken binnen het bedrijf aan te pakken kan SWOT hierbij een rol spelen.

SWOT termen: Wat betekenen ze?

Strengths: Sterke punten
Een vaardigheid, waardevolle bron, een bepaalde dienst die je concurrentiepositie versterkt  of een ander element waardoor je marktvoordeel hebt.

Weaknesses: Zwakke punten
Iets wat er ontbreekt bij het bedrijf, of waar het slecht op scoort, of een omstandigheid die van negatieve invloed is op het bedrijf

Opportunities: Mogelijkheden
Een combinatie van gunstige omstandigheden waar de onderneming zijn voordeel mee zou moeten doen.

Threats: Bedreigingen
Alles wat in de weg staat om jouw doelstellingen als bedrijf te behalen

 • De techniek toepassen
 • Brainstormen en sterke punten vastleggen
 • Analyse en combineren van sterke punten
 • Belangrijkste sterke punten op volgorde zetten
 • Herhaal de stappen 1-3 voor zwakten, mogelijkheden en bedreigingen

De bevindingen worden vervolgens weergegeven in een grafiek, ontworpen om analyse en vergelijkingen mogelijk te maken. Een onderneming kan vervolgens strategieën vaststellen waarbij sterke punten als volgt worden ingezet: om het maximale uit mogelijkheden te halen, bedreigingen te vermijden, mogelijkheden in te zetten,  zwakheden te verhelpen en om strategieën in te zetten die zwakheden zouden moeten minimaliseren en bedreigingen zouden moeten helpen voorkomen.

Het beperken van operationele risico’s

Operationele risico’s kunnen een significant effect hebben op de reputatie en financiële stabiliteit van je onderneming. Het is dus belangrijk dat kleine ondernemingen strategieën en benaderingen hebben die kunnen worden ingezet als zij worden blootgesteld aan de vele operationele risico’s. Het ontdekken, controleren en verminderen van zulke risico’s kan worden uitgevoerd door het volgen van de volgende 7 stappen:

Stap 1- Takenverdeling
Het verdelen van taken en plichten kan helpen bij het reduceren van interne diefstal en risico’s op het gebied van fraude. Waar geld een rol speelt, is het van belang om taken te verdelen zodat een enkel individu geen kans krijgt om misbruik te maken van de vele transacties, bedrijfsprocessen en het beleid.

Stap twee- verwijder of beperk complexe bedrijfsprocessen
Beperk de complexe aspecten van jouw werk om operationele risico’s te verminderen. Beperk het aantal handmatige activiteiten om een sneller, gestroomlijnd proces mogelijk te maken waarbij het onnodig is om  meer mensen in te zetten.

Stap drie- versterk organisatie ethiek
Werknemers voorzien van een gedragscode is zeer effectief bij het managen van operationele risico’s. Een ethisch kompas binnen het bedrijf helpt bij het versterken van de persoonlijke normen en waarden van je personeel en het versterkt ook de ideologie van je organisatie als geheel.

Stap vier- de juiste mensen op de juiste plek
Als jij de juiste mensen hebt aangenomen, hoef je je minder zorgen te maken over het behalen van deadlines, het vermijden van fouten en slecht geleverd werk.

Stap vijf- regelmatig monitoren en beoordelen
Bedrijfsprocessen zijn effectiever als ze goed ontworpen prestatie indicatoren hebben. Deze Key Performance Indicators (KPIs) maken het detecteren en effectief managen van risico’s mogelijk, mits ze voortdurend gemonitord en geëvalueerd worden. Tekortkomingen kunnen zo geïdentificeerd worden en waar nodig aangepakt worden.

Stap zes- periodieke risico evaluatie
Elk aspect van operationeel risico vraagt om een evaluatie zodat de taak van het operationeel management eenvoudiger wordt. Blijf risico’s voor door plichten, IT middelen, vaardigheden, competenties, proces- en zakelijke beslissingen te toetsen. 

Stap zeven- Kijk terug en leer hiervan
De beschreven aanpak werkt als je deze 7 stappen weet te implementeren in een succesvol risico management programma. Zakelijk bestuur en een risico- en conformiteitsplatform, ondersteund door technologie, kunnen de implementatie van deze 7-staps benadering ondersteunen.

Dit is de kern van alle risico management activiteiten - een aanpak die zich blijft ontwikkelen om steeds veranderende risico’s te kunnen blijven managen.

Als je dit een behulpzaam artikel vond vergeet dan niet om de rest van onze blogs te lezen. Je kunt een aantal artikelen vinden via de volgende links: 


Vond je het leuk om dit artikel te lezen? Vergeet dan niet om de rest van de SEFE Energy blogs en nieuwsberichten te bekijken. Om meer te weten te komen over ons aanbod in zakelijke energie kun je daarnaast een bezoek brengen aan onze 
homepage of ons bellen op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van SEFE Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. SEFE Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….