19 december 2022

Prijsplafond

Vanaf 1 januari 2023 geldt er een prijsplafond voor zowel gas als elektriciteit voor kleinverbruikers. Tot een bepaald verbruik betaal je een vast tarief. De hoogte van dit tarief wordt door de overheid bepaald. Voor het verbruik boven deze grens is er geen plafond en gelden de reguliere tarieven van de overeenkomst met jouw energieleverancier. Door het prijsplafond wordt de energierekening voor kleinverbruikers in de meeste gevallen lager. 
De regeling geldt voor gas alleen voor kleinverbruik aansluitingen die in bedrijf gesteld zijn, voor elektriciteit geldt de regeling alleen voor kleinverbruik aansluitingen die in bedrijf gesteld zijn en een verblijfsfunctie hebben (je kunt wonen of werken op de locatie).

Er zijn ook andere redenen waarom het termijnbedrag per 1 januari 2023 anders kan zijn.


Maximumtarief tot een bepaald gebruik

Met het prijsplafond gelden er maximale tarieven tot een bepaald verbruik (het verbruiksplafond):

Tot een verbruik van 1.200 m3 gas, 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit en 37 gigajoule (GJ) stadsverwarming gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven zijn (inclusief energiebelasting en btw):
€ 0,40 per kWh elektriciteit
€ 1,45 per m3 gas
€ 47,38 per GJ stadswarmte

De meeste kleinverbruikers krijgen hierdoor korting op hun energierekening. De overheid betaalt deze korting. Je hoeft zelf niks te doen om deze korting te krijgen; deze wordt verrekend door jouw energieleverancier.
Verbruik je meer energie dan het verbruiksplafond, dan betaal je daarvoor het tarief uit de overeenkomst die je hebt met jouw energieleverancier. Is het tarief in de overeenkomst lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan geldt voor jouw totale verbruik het tarief uit de overeenkomst. Het prijsplafond geldt zowel voor variabele als vaste contracten.


Bron: Rijksoverheid.nl

Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers
Het prijsplafond geldt voor kleinverbruikers. Je bent een kleinverbruiker (elektriciteit) als je een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère. Voor de Gaswet ben je een kleinverbruiker als je gasaansluiting(en) hebt met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 40 kubieke meter per uur (40 m3/h). Bijvoorbeeld huishoudens, zzp’ers, kleine bedrijven en verenigingen. Het gebouw met de aansluiting moet wel bedoeld zijn om in te wonen of te werken. Het prijsplafond geldt bijvoorbeeld niet voor een garagebox met een aparte aansluiting en eigen energiecontract.

Verdeling maximaal verbruik
Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. De meeste klanten ontvangen hun jaarlijkse energie-afrekening in de loop van het jaar. Het totale verbruiksplafond voor elektriciteit en gas is daarom verdeeld per dag. Blijf je onder dit verbruik, dan neem je het verbruik wat overblijft automatisch mee naar de volgende maand. Totdat je de jaarafrekening krijgt. Het tegoed wat je dan eventueel nog hebt, kan niet meegenomen worden naar de periode na de jaarafrekening. Dan begint namelijk weer een nieuwe periode. Die nieuwe periode duurt tot en met 31 december 2023. Dit is de einddatum van het prijsplafond. 

Omdat je in de winter meer energie verbruikt dan in de zomer, is het maximumverbruik niet gelijk over het jaar verdeeld. Onderstaande grafieken laten de verdeling van het verbruiksplafond per maand zien:

 

Rekenvoorbeeld
Een kleinverbruiker krijgt op 1 mei de jaarlijkse afrekening. In de periode van 1 januari tot en met 30 april mag deze kleinverbruiker 654 m3 gas en 1093 kWh elektriciteit gebruiken tegen de tarieven van het prijsplafond. Wordt er meer verbruikt? Dan wordt daarvoor het tarief uit de energieovereenkomst betaald. Van 1 mei tot en met 31 december mag deze kleinverbruiker nog 546 m3 gas en 1807 kWh elektriciteit gebruiken tegen de tarieven van het prijsplafond. 


Compensatie voor energie-intensieve mkb-bedrijven

Er komt een steunpakket voor energie-intensieve mkb-ondernemingen: Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Meer informatie over deze Tegemoetkoming Energiekosten is te vinden op de website van RVO. Aanvragen kan vanaf 21 maart 2023 via het RVO.

Ik heb geen slimme meter of deze is niet uitleesbaar
Ongeveer 88% van de Nederlanders met een kleinverbruik aansluiting heeft tegenwoordig een slimme meter. Daarmee kunnen wij bij elke tariefwijziging uw meterstand automatisch uitlezen en hoeft u niet zelf de meterstanden af te lezen en aan ons door te geven. Niet alleen makkelijk, maar u krijgt zo ook meer inzicht en grip op uw verbruik en de daaraan gerelateerde kosten en een afrekening gebaseerd op uw exacte verbruik.
Heeft u wel een slimme meter, maar heeft u deze administratief niet uitleesbaar laten zetten door de netbeheerder? Overweeg dan om de netbeheerder te vragen dit om te zetten. Heeft u nog een conventionele / niet-slimme meter? Dan kunt u uw netbeheerder verzoeken alsnog een slimme meter te plaatsen. Heeft u nu een conventionele meter en wilt u graag extra standen doorgeven per 1 januari 2023? Dien deze dan in bij onze klantenservice door het sturen van een email waarin u het adres, EAN-code, meternummer, meterstanden, opnamedatum vermeldt en ook en een foto meestuurt van de meter. Op de foto ook moet duidelijk zichtbaar maakt zijn wanneer deze foto is genomen. Dit moet u dan uiterlijk in de eerste week van januari 2023 naar ons sturen.  

Veelgestelde vragen
Hieronder staat een overzicht van vragen die vaak gesteld worden over dit onderwerp. Op de website van de overheid vind je nog meer vragen.

Wat is een kleinverbruik elektriciteitaansluiting?

U bent een kleinverbruiker (elektriciteit) als u een aansluiting hebt met een grootte van maximaal 3x80 Ampère.

Wat is een kleinverbruik gasaansluiting?

Voor de Gaswet ben je een kleinverbruiker als je gasaansluiting(en) hebt met een capaciteit van minder dan of gelijk aan 40 kubieke meter per uur (40 m3/h). 

Wanneer ontvang ik mijn jaarafrekening?

Het moment waarop je je jaarafrekening ontvangt, is voor iedereen verschillend. Via Mijn SEFE Energy kun je zien wanneer je jouw volgende jaarafrekening kunt verwachten.

Ik heb een vast contract

Zijn je tarieven hoger dan het prijsplafondtarief? Dan is het prijsplafond voor jou van toepassing. Zijn je tarieven lager? Dan gelden die tot de einddatum van je vaste overeenkomst.

Ik heb een variabel tarief

Zijn je variabele tarieven lager dan het prijsplafondtarief? Dan gelden deze tarieven. Zijn je tarieven hoger? Dan is het prijsplafond van toepassing en geldt je variabele tarief in 2023 alleen voor je verbruik boven het verbruiksplafond. Voor de prijsplafondkorting kijken we naar je gemiddelde tarief over de prijsplafondperiode in 2023.

Mijn termijnbedrag is hoger, ondanks het prijsplafond. Hoe kan dat?

Energiebelasting, vermindering energiebelasting, btw en kosten netbeheerder
Het termijnbedrag bestaat niet alleen uit leveringskosten, maar onder andere ook uit energiebelasting, btw en eventuele kosten voor de netbeheerder. Per 1 januari zijn deze tarieven gewijzigd en is de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op energie gestopt. Deze bedragen worden aan ons in rekening gebracht en belasten wij 1 op 1 door. Het termijnbedrag is daardoor ook anders. 
De nieuwe tarieven voor de energiebelasting vind je op de website van de Belastingdienst.

Nieuwe overeenkomst
Heb je een nieuwe overeenkomst met ons gesloten en gaat deze op 1 januari in? De tarieven en jaarverbruiken die we hebben afgesproken zijn van invloed op jouw nieuwe termijnbedrag.

Overeenkomst met tarieven die niet vaststaan (Flexibel of Vrij overeenkomst)
Leveringstarieven van onze Flexibel en Vrij overeenkomst staan niet vast en bewegen mee met de energieprijzen op de markt. De energiemarkten zijn continu in beweging. Door ontwikkelingen in het weer, maar ook op politiek, sociaal en economisch vlak in Nederland, Europa en daarbuiten beweegt de markt omhoog of juist naar beneden. Het termijnbedrag kan daardoor per keer verschillen.

Moet ik zelf mijn termijnbedrag aanpassen?

Wij houden bij het termijnbedrag vanaf januari 2023 rekening met het prijsplafond. U hoeft dus zelf niks te doen om het termijnbedrag aan te passen.

Houdt er rekening mee dat er vanaf 1 januari 2023 ook andere zaken zijn van invloed zijn op het termijnbedrag:

Btw: van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 is de btw op energiekosten 9% in plaats van 21%. Deze verlaging is tijdelijk. Het btw tarief gaat per 1 januari 2023 weer terug naar 21%.

Energiebelasting: in 2022 zijn de tarieven van de energiebelasting voor elektriciteit verlaagd als compensatie voor de gestegen kosten van energie. De energiebelasting gaat in 2023 weer omhoog. Verder wordt het bedrag van de vermindering energiebelasting (heffingskorting) verlaagd. 

Netbeheerkosten: de netbeheerderskosten stijgen per 1 januari 2023.

Hoe werkt het prijsplafond met blokverwarming?

Kleinverbruikers met een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) vallen niet onder het prijsplafond. Deze verbruikers krijgen een vast bedrag per zelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een appartement) of onzelfstandige wooneenheid (bijvoorbeeld een studentenkamer). Hoeveel dit precies is, is nog niet bekend. Het zal naar verwachting vergelijkbaar zijn met de gemiddelde korting voor kleinverbruikers die onder het prijsplafond vallen. Voor onzelfstandige wooneenheden zal het bedrag in principe lager zijn dan voor zelfstandige wooneenheden, omdat het energieverbruik voor een kamer gemiddeld ook lager is dan dat van een hele woning. Het kabinet verwacht dat de regeling half februari klaar is. Zodra de regeling klaar is, gaat deze met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023.

Naam regeling: Regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting
Vermoedelijk loket: RVO 
Vermoedelijke aanvragers: woningbouwcorporaties, verenigingen van eigenaren, de verhuurders van het betreffende pand met blokverwarming of woonzorgaanbieders. Dus niet de particulier zelf en/of  de energieleverancier.

Mijn energietarief ligt onder het prijsplafond. Wat betaal ik?

Als jouw energietarief lager is dan het tarief van het prijsplafond, dan betaal je gewoon het tarief van je energieovereenkomst. Het leveringstarief gaat dus nooit omhoog door het prijsplafond. Houdt er wel rekening mee dat per 1 januari de overheidsheffingen en kosten voor de netbeheerders stijgen. De totale kosten kunnen daardoor wel stijgen.
De tarieven voor de energiebelasting veranderen bijvoorbeeld per 1 januari.

Hoe werkt het prijsplafond bij verschillende tarieven gedurende het jaar?

Het tarief voor je energie kan meerdere keren per jaar veranderen. Bijvoorbeeld bij een variabele overeenkomst. Of wanneer je vaste overeenkomst overgaat naar een variabele overeenkomst. Bij de jaarafrekening berekenen we daarom een (gewogen) gemiddeld contracttarief. Dit betekent dat we zowel je tarieven als het verbruik in die periode meewegen.

Ik stap in 2023 over naar een andere leverancier of ga verhuizen. Wat gebeurt er dan?

Wanneer je overstapt of verhuist, dan maken we een eindafrekening. Deze eindafrekening gaat over de periode van de laatste afrekening tot de datum van overstap of verhuizing. Het deel van het verbruik wat in 2023 heeft plaatsgevonden, wordt afgezet tegen het verbruiksplafond wat hoort bij het prijsplafond. Elke maand heeft een eigen verbruiksplafond.

Voorbeeld:

Stel, de laatste afrekening is van 1 oktober 2022 en je verhuist op 15 juli 2023. Dan wordt het verbruik tussen deze periode als volgt gesplitst:

  • verbruik tussen 1 oktober en 1 januari: wordt afgerekend tegen het tarief zoals overeengekomen in de overeenkomst met jouw energieleverancier.
  • verbruik tussen 1 januari en 15 juli: blijft het verbruik in deze periode onder het verbruiksplafond wat hoort bij die periode, dan geldt voor het volledige verbruik het prijsplafond. Heb je meer verbruikt, dan betaal je voor het meerdere het tarief uit jouw energieovereenkomst.

De nieuwe leverancier past dan het prijsplafond toe op het verbruik na 15 juli 2023. Je oude en nieuwe leverancier passen dan dus allebei een deel van het maximale verbruik toe op je jaarrekening.

Ik heb zonnepanelen. Geldt het prijsplafond voor of na salderen?

Als je zonnepanelen hebt, geldt het prijsplafond na salderen, dus je nettoverbruik. Blijft dit verbruik onder het verbruiksplafond, dan betaal je hiervoor het plafondtarief of het tarief uit jouw overeenkomst als dat lager is.

Mijn vaste overeenkomst loopt in 2023 af

Zodra je vaste overeenkomst afloopt, krijg je een nieuw tarief. Voor de berekening van de prijsplafondkorting gebruiken we je gemiddelde tarief over de prijsplafondperiode in 2023.

Waarom zie ik de regeling prijsplafond als korting op mijn factuur?

De overheid betaalt door het prijsplafond een deel van de energiekosten die jij normaal gesproken betaalt aan de energieleverancier. Het bedrag wat de overheid subsidieert, en wat jij dus als korting krijgt, is inclusief btw (21%).

Voorbeeld:
Stel dat het tarief wat in jouw energieovereenkomst staat € 2,42/mᵌ (incl. 21% btw) bedraagt. Het prijsplafond is € 1,45/mᵌ (incl. 21% btw). Omdat de subsidie een deel van de prijs én van de btw vergoedt, wordt de subsidie/korting verwerkt in het bedrag na btw. Onderstaand een voorbeeld (vereenvoudigde versie, zonder energiebelasting).

Energietarief (netto) € 2,00
Btw 21% € 0,42
Subtotaal € 2,42
Minus: subsidie/korting € 0,97
Totaal door jou te voldoen € 1,45


Bedragen per mᵌ.

Waarom is de korting inclusief btw?

De overheid betaalt door het prijsplafond een deel van de energiekosten die jij normaal gesproken betaalt aan de energieleverancier. Het bedrag wat de overheid subsidieert, en wat jij dus als korting krijgt, is inclusief btw (21%).

Voorbeeld:
Stel dat het tarief wat in jouw energieovereenkomst staat € 2,42/mᵌ (incl. 21% btw) bedraagt. Het prijsplafond is € 1,45/mᵌ (incl. 21% btw). Omdat de subsidie een deel van de prijs én van de btw vergoedt, wordt de subsidie/korting verwerkt in het bedrag na btw. Onderstaand een voorbeeld (vereenvoudigde versie, zonder energiebelasting).

Energietarief (netto) € 2,00
Btw 21% € 0,42
Subtotaal € 2,42
Minus: subsidie/korting € 0,97
Totaal door jou te voldoen € 1,45


Bedragen per mᵌ.

Mijn energietarief ligt onder het prijsplafond en toch is mijn termijnbedrag anders. Hoe kan dat?

Energiebelasting, vermindering energiebelasting, btw en kosten netbeheerder
Het termijnbedrag bestaat niet alleen uit leveringskosten, maar onder andere ook uit energiebelasting, btw en eventuele kosten voor de netbeheerder. Per 1 januari zijn deze tarieven gewijzigd en is de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op energie gestopt. Deze bedragen worden aan ons in rekening gebracht en belasten wij 1 op 1 door. Het termijnbedrag is daardoor ook anders. 
De nieuwe tarieven voor de energiebelasting vind je op de website van de Belastingdienst.

Nieuwe overeenkomst
Heb je een nieuwe overeenkomst met ons gesloten en gaat deze op 1 januari in? De tarieven en jaarverbruiken die we hebben afgesproken zijn van invloed op jouw nieuwe termijnbedrag.

Overeenkomst met tarieven die niet vaststaan (Flexibel of Vrij overeenkomst)
Leveringstarieven van onze Flexibel en Vrij overeenkomst staan niet vast en bewegen mee met de energieprijzen op de markt. De energiemarkten zijn continu in beweging. Door ontwikkelingen in het weer, maar ook op politiek, sociaal en economisch vlak in Nederland, Europa en daarbuiten beweegt de markt omhoog of juist naar beneden. Het termijnbedrag kan daardoor per keer verschillen.

Is het prijsplafond ook bedoeld voor grote ondernemingen?

Het prijsplafond is niet bedoeld voor grote ondernemingen. Met de mkb-toets kun je controleren of je een grote onderneming bent. Om aangemerkt te worden als een grote onderneming of groep verbonden ondernemingen moet je voldoen aan de volgende criteria:
-meer dan 250 fte in dienst (meerdere medewerkers kunnen 1 fte vervullen) of;
-een netto omzet van meer dan € 50 miljoen en een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Het gaat hierbij om alle partner- en verbonden ondernemingen in Nederland en het buitenland.
Doe de mkb-toets om er zeker van te zijn dat jouw organisatie inderdaad een grote onderneming is.

Je bent als grote onderneming zelf verantwoordelijk om een verzoek te doen bij de energieleverancier om het Prijsplafond buiten toepassing te laten op grond van artikel 2.1 lid 3 van de regeling van het prijsplafond.

Heb je al facturen ontvangen met daarop een tegemoetkoming rondom het prijsplafond? Dan moet je je als grote onderneming bij het RVO melden voor terugbetaling van de tegemoetkoming via het RVO meldingsformulier grote ondernemingen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….