Einde aan automatisch verhogen gecontracteerde transportcapaciteit?

14 maart 2023

Voor het transport van elektriciteit betalen grootverbruikers voornamelijk naar rato van het benodigde transportvermogen. Naast betalen voor de hoogst benutte capaciteit in enig kwartier per maand, moet worden betaald voor het zogenaamde gecontracteerd vermogen. Dat is het hoogste vermogen dat sinds de laatste reset in enig kwartier is afgenomen. Met andere woorden, elke piek die hoger is dan de vorige, zorgt automatisch voor een hoger gecontracteerd vermogen. Aan het verlagen daarentegen zijn diverse beperkende voorwaarden verbonden en vereist actie van de aangeslotene. Op deze manier zijn netbeheerders ervan verzekerd dat netgebruikers altijd het volle pond betalen. Echter, de werkwijze stamt uit de tijd dat van netrestricties nog geen sprake was. Nu dat wel het geval is, doet het automatisch toekennen van extra contractcapaciteit onwerkelijk aan. De netbeheerders stellen daarom voor om de automatische verhoging te schrappen. Wel zou dat alleen moeten gelden in gebieden met tekort aan netcapaciteit. Tevens willen de netbeheerders het verlagen van gecontracteerde capaciteit door de netgebruiker laagdrempeliger maken, ook in gebieden met voldoende capaciteit.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….