De vaste en variabele kosten van jouw bedrijf beter leren begrijpen.

16 juli 2021

Je uitgaven beter leren begrijpen kan helpen met je planning en strategie. Run jouw bedrijf op effectievere wijze met deze tips over vaste en variabele kosten.

Bedrijfskosten zijn een cruciaal onderdeel van de dagelijkse beslommeringen waarmee organisaties te maken hebben. Zelfs als de zaken goed lopen en je een behoorlijke omzet draait, kan het gebrek aan kennis over het managen van kosten leiden tot een dip in je winst. Het begrijpen van de verschillende soorten kosten die je maakt kan je helpen om je bedrijf op effectievere wijze te runnen.

Hoewel het moeilijk kan zijn om de uitgaven in de gaten te houden terwijl je bedrijf groeit, is het belangrijk om korte termijn bezuinigingsmaatregelen te vermijden als manier om kosten te beheren op het moment dat deze beginnen op te lopen.

We gaan in op de verschillende soorten kosten waarmee kleine ondernemingen te maken krijgen, hoe deze kosten ingedeeld kunnen worden en we geven wat praktische tips over het effectief beheren van deze kosten op de lange termijn.

De verschillende soorten bedrijfskosten

Het opzetten van een nauwkeurig kostenberekeningssysteem zorgt ervoor dat jij je meest winstgevende producten en diensten kunt identificeren, waardoor je ziet welke zaken jouw bedrijf meer kosten dan opbrengen. Je kunt jouw kostenanalyse gebruiken om te bepalen op welke producten of diensten je je op moet richten en welke je moet laten gaan.

En hoewel het categoriseren van je kosten helpt nauwkeurige kostenberekeningen te maken om ze op effectievere wijze te beheren, kun je je afvragen hoe de diverse soorten kosten van elkaar verschillen. We gaan daar hieronder verder op in.

Wat zijn vaste kosten?

Vaste kosten zijn kosten die verband houden met jouw product en die betaald moeten worden ongeacht het verkoopvolume. Dus wat je ook verkocht hebt of nog over hebt, je moet sowieso je vaste kosten betalen. Deze kosten veranderen niet, zelfs als de verkoop-en productiecijfers toenemen, en er hoeven dus geen additionele berekeningen te worden gedaan.

Voorbeelden van vaste kosten

Overhead kosten zijn uitstekende voorbeelden van vaste kosten. Hieronder vallen kosten zoals de huur voor je kantoorruimte, vaste salarissen en huur van apparatuur.

Formule voor het berekenen van vaste kosten:

De vaste kosten van jouw bedrijf kun je berekenen met de volgende formule:

Vaste kosten= Totaal kosten van productie - Variabele kosten per eenheid*Aantal geproduceerde eenheden

Wat zijn variabele kosten?

Variabele kosten zijn direct gerelateerd aan het verkoopvolume. Als de verkoop omhoog gaat, stijgen de variabele kosten dienovereenkomstig, en omgekeerd.

Voorbeelden van variabele kosten

Denk aan een bedrijf dat goederen produceert en verzendt. Hoe meer goederen er geproduceerd en verzonden worden, hoe meer er moet worden uitgegeven aan materiaal, benodigdheden en transport. Als een bedrijf credit cards accepteert of gebruik maakt van betalingsverwerkers, gaat een klein percentage van elke verkoop naar de bank of verwerker voor het faciliteren van de transacties. Dat zijn dus ook variabele kosten, omdat het bedrag dat je betaalt afhankelijk is van je verkoop.

Formule voor het berekenen van variabele kosten

De variabele kosten van jouw bedrijf kunnen berekend worden met behulp van de volgende formule:

Totaal Variabele Kosten= Totale hoeveelheid output x Variabele kosten per eenheid output

Wat zijn gemengde kosten?

Gemengde kosten , of semi-variabele kosten, zijn kosten die inherent zijn aan zowel vaste- als variabele kosten. Deze variëren met het verkoopvolume, maar niet evenredig.

Een voorbeeld van gemengde kosten

Neem nu bijvoorbeeld een telefoonrekening; de vaste kosten hiervan zijn de abonnementskosten, terwijl de variabele component de belkosten zijn van het aantal verbruikte belminuten.

Formule voor het berekenen van gemengde kosten:

De gemengde kosten van jouw bedrijf kunnen berekend worden met behulp van deze formule:

Totaal Gemengde Kosten= Variabele Kosten + Vaste Kosten

Waarom is het belangrijk om onderscheid te maken tussen vaste kosten en variabele kosten?

Als eigenaar van een klein bedrijf is het bijhouden en begrijpen van de manier waarop kosten veranderen in hun volume- en outputniveau van vitaal belang.  De uitsplitsing van deze kosten bepaalt het prijsniveau van de producten/diensten en helpt bij veel andere aspecten van de algemene bedrijfsstrategie. Dergelijke kosten zijn de belangrijkste elementen die bedrijven gebruiken voor verschillende calculatiemethoden, waaronder order- proces en activiteitsgebonden kosten.

Break-even analyse

Kennis van vaste en variabele kosten is essentieel voor het identificeren van een winstgevend prijsniveau voor producten en diensten. Dit wordt gedaan door een break-even analyse uit te voeren, die gebaseerd is op de volgende formule:

Benodigd volume om kosten te dekken= vaste kosten/ (prijs-variabele kosten)

Deze vergelijking illustreert waardevolle informatie over pricing, maar kan ook aangepast worden om andere belangrijke vragen, zoals hoe haalbaar zou uitbreiding kunnen zijn, te beantwoorden. Het is ook behulpzaam bij het aantonen van informatie over verwachte winst. Als een ondernemer overweegt om een kleine onderneming te kopen, helpt deze formule bij het berekenen wat er voor nodig is om winst te maken, en van daaruit te beslissen of deze cijfers geloofwaardig lijken.

Schaalvoordelen

Vaste en variabele uitgaven helpen ook bij het identificeren van schaalvoordelen. Dit kostenvoordeel is gebaseerd op het feit dat vaste kosten verspreid worden over een groter aantal outputitems zodra de output toeneemt.

Indelen van bedrijfskosten

  • Directe en indirecte kosten

Naast bovengenoemde kosten zijn er ook nog directe en indirecte kosten die van invloed zijn op de classificatie van bedrijfskosten. Voor boekhouding en budgetteren is het van essentieel belang dat je je kosten in deze twee categorieën indeelt.

Directe kosten zijn te herleiden naar de productie van specifieke producten of diensten. Ze kunnen worden gekoppeld aan een kostenobject zoals een product, afdeling of project, en dan vooral zaken als software, apparatuur en grondstoffen.  Arbeid, ervan uitgaande dat het gerelateerd is aan het product, de afdeling of het project, is hierbij ook inbegrepen.

Stel jezelf het volgende scenario voor: een werknemer is aangenomen om aan een project te werken, op exclusieve basis of voor een specifiek aantal uren: de arbeid van dit project maakt deel uit van een directe kostenpost.  De meerderheid van directe kosten zijn variabel; zij nemen toe omdat er extra eenheden van een product of dienst worden gecreëerd.  Een uitzondering hierop zijn de directe arbeidskosten, deze zijn meestal vast en blijven het gehele jaar constant.

Indirecte kosten gaan meer over het onderhoud van het bedrijf als geheel en niet zozeer over een specifiek product. Nadat directe kosten zijn berekend zijn dit de overheadkosten die nog overblijven. Bijvoorbeeld; zaken die voor een bedrijf nodig zijn om dagelijks te kunnen opereren horen bij indirecte kosten, zoals huur van kantoorapparatuur, telefoons en computers. Zij dragen bij aan het bedrijf als geheel en worden niet toegeschreven aan een specifieke dienst.

Hetzelfde geldt voor arbeid die ter ondersteuning van het bedrijf als geheel wordt uitgevoerd en niet arbeid door werknemers die met iets specifieks bezig zijn.  Daarnaast vallen kosten zoals advertenties en marketing, communicatie, boekhouding en salarisadministratie onder indirecte kosten.

Deze kosten kunnen zowel van vaste als variabele aard zijn. Vaste indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de huur voor de kantoorruimte en variable indirecte kosten zijn bijvoorbeeld gas-en elektriciteitskosten.

Best practices voor het verminderen en managen van kosten

Hoe groot een bedrijf ook is, het is mogelijk dat er geld wordt uitgegeven aan zaken die geen impact hebben op hun klanten of op de bedrijfsvoering. In plaats van kostenbesparende maatregelen die alleen op de korte termijn werken, zouden bedrijven zich moeten richten op pro-actief- en effectief kostenmanagement dat positieve effecten op de lange termijn biedt.  Gebruik de volgende best practices als je je uitgaven in de gaten wilt houden.

  • Kijk eerst naar eenvoudige veranderingen

Vanaf het begin kun je redelijk eenvoudig veranderingen doorvoeren, zonder hierbij de kwaliteit van je diensten in gevaar te brengen. Check de facturen van je leveranciers en zoek bijvoorbeeld naar mogelijke discrepancies. Als je je pand continue verwarmt en de lichten altijd aanlaat, zorg er dan voor dat ze uit worden geschakeld. Doe onnodige items, zoals zaken die niet worden gebruikt, weg en stuur alleen zaken per post als dat echt noodzakelijk is.

  • Evalueer en begrijp de kosten-opbrengstenstructuur van jouw bedrijf

Deze is van cruciaal belang. Als je je kosten wilt managen dan moet je identificeren waar je omzet vandaan komt. Bijvoorbeeld, welke producten en diensten zorgen voor de meeste verkoop of welke klanten geven het meeste geld uit aan jouw bedrijf? Je moet er dan achter komen welke specifieke kosten voor deze omzet zorgen voordat overheads en kosten worden geïdentificeerd die niet direct gerelateerd zijn aan het genereren van omzet.

  • Evalueer regelmatig je verkopers

Jaarlijkse of halfjaarlijkse evaluaties van belangrijke leveranciers zouden standaard moeten worden uitgevoerd als je je kosten wilt beheren. Als het mogelijk is, moet je ervoor zorgen dat het automatisch vernieuwen van contracten 60 tot 90 dagen voor de verlenging wordt geëvalueerd.

  • Betrek werknemers bij het nemen van beslissingen

Werknemers zouden getraind moeten worden om hun kosten beter te kunnen beheren. Hen betrekken bij het nemen van beslissingen, teambuilding en problemen oplossen is een goede manier om medewerkers te laten weten dat er in hen wordt geïnvesteerd.

Het is hierbij van belang dat je zelf ook doet wat je van anderen vraagt en dat je ervan bewust bent dat je met jouw gedrag zowel een positieve als negatieve boodschap naar je medewerkers kunt uitdragen. Wees bewust van de keuzes die je maakt en de acties die je onderneemt als het gaat om het uitgeven van geld.

Meer informatie voor jou als ondernemer lees je onder andere in de volgende artikelen:

Vergeet niet om de rest van de SEFE Energy blogs en nieuwsberichten te bekijken. Om meer te weten te komen over ons aanbod in zakelijke energie kun je daarnaast een bezoek brengen aan onze homepage of ons bellen op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van SEFE Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. SEFE Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….