ACM ziet nog verbetermogelijkheden in concept warmtewet 2.0

21 augustus 2023

Afnemers van collectieve warmtevoorzieningen worden tegen uitbuiting beschermd doordat de tarieven niet hoger mogen zijn dan de gebruikskosten van gasverwarming. Dit zogenaamde “Niet Meer Dan Anders” principe heeft echter zijn langste tijd gehad, want gas is niet langer de logische eerste keuze. De regering werkt onder andere om die reden aan een Wet Collectieve Warmte (WCW), regelmatig warmtewet 2.0 genoemd omdat het draait om het moderniseren en toekomst gerichter maken van de huidige Warmtewet. Toezichthouder ACM heeft het voorstel getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. In het algemeen is ACM positief over het voorstel, maar op menig detail heeft ACM nog het nodige commentaar. Onder ander raadt ACM aan om meer werk te maken van consumentenbescherming. In de nieuwe wet worden tarieven gekoppeld aan de kosten die warmteleveranciers maken, maar dat beschermt niet tegen extreem hoge tarieven, aldus ACM. Ook in het geval een warmteleverancier failliet gaat, moet het niet zo zijn dat afnemers in de kou komen te staan. ACM vraagt daarom om aanvullende regelgeving en een waarborgfonds om kosten te dekken die een noodleverancier moet maken.

Een speerpunt van de WCW is het streven naar publiek eigendom van warmtebedrijven, waarbij minimaal 50% plus 1 aandeel in handen van overheden moet komen (uitgezonderd systemen met maximaal 1500 afnemers). In de sector stuit dat op veel weerstand, wat de kans groot maakt dat het wetsvoorstel in september door de Tweede Kamer controversieel wordt verklaard. Dat kan een tot twee jaar vertraging opleveren. ACM hoopt echter dat de nieuwe wet er wel zo snel mogelijk komt, want het doel van de wet is om de ontwikkeling van nieuwe warmtenetten te vergemakkelijken en zo de energietransitie te bevorderen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….