Wat is een energie audit en wanneer is een onderneming auditplichtig?

28 mei 2019

Terug naar Informatie & Nieuws

Wat is een energie audit en wanneer is een onderneming auditplichtig?

Grotere organisaties in Nederland zijn sinds 2015 verplicht om structureel onderzoek te doen naar energiebesparing. Dit onderzoek wordt de EED energie-audit genoemd. Deze Europese richtlijn geldt sinds 2015 en is in het leven geroepen om bewustwording te creëren bij organisaties. Zodat zij inzicht krijgen in hun energieverbruik en actief aan de slag gaan met maatregelingen tot energiebesparing.

Wat is een energie-audit?

Organisaties die in aanmerking komen moeten iedere vier jaar een EED energie-audit uitvoeren. Tijdens deze controle wordt het actuele energieverbruik van een onderneming in kaart gebracht. Door deze gegevens te analyseren krijgen organisaties inzicht in de onderdelen waar zij energie op kunnen besparen. Denk hierbij aan het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen en industriële processen of installaties. Ook vervoer en warmte valt hieronder.

De EED energie-audit bestaat uit een overzicht van:

  • alle bestaande energiestromen
  • factoren die van invloed zijn op het energieverbruik
  • het energiebesparingspotentieel van de onderneming voor de komende 4 jaar
  • mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsregelingen

 Voor welke organisaties geldt de energie-audit?

Niet alle bedrijven worden verplicht de EED energie-audit uit te voeren. Verplicht zijn ondernemingen met 250 of meer medewerkers of met een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt een stappenplan aan om te checken of een onderneming auditplichtig is. Bekijk hier het stappenplan.

Wie voert de EED-audit uit?

In principe kan een organisatie zelf de energie-audit uitvoeren. Maar organisaties kunnen dit ook uitbesteden aan externe dienstverleners. De energie-expert die de audit uitvoert, brengt op locatie de situatie in kaart. Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen worden enkele betrokkenen binnen de organisatie geïnterviewd. Het bevoegde gezag beoordeelt of de onderneming aan de verplichtingen en kwaliteitseisen voldoet. De audit dient gerapporteerd te worden via eLoket bij RVO.nl. RVO monitort de voortgang en de kwaliteit van de verslagen en kosten-baten analyses en rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries en de Europese Commissie.

Veelgestelde vragen

Wilt u weten hoe u als huurder met deze wetgeving om moet gaan? Hoe zit het met meerdere vestigingen? En welke vrijstellingen zijn eventueel van toepassing? Hier vind u de veelgestelde vragen (en antwoorden) over de EED energie-audit.

opens in new window