Voortijdig opzeggen vaste contracten wordt duurder

18 januari 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Voortijdig opzeggen vaste contracten wordt duurder

Kleinverbruikers mogen energiecontracten met een vaste looptijd en vaste tarieven met 30 dagen vooraankondiging opzeggen. Bij zo’n voortijdige opzegging mag de leverancier redelijke kosten op de vertrekkende klant verhalen. Om consumenten te beschermen tegen mogelijk onredelijk hoge kosten, stelde de toezichthouder dik tien jaar geleden een richtsnoer op met maximum vergoedingen van pakweg 50 euro per product per jaar restende looptijd. Bij de relatief lage en stabiele energieprijzen in het vorige decennium deed het richtsnoer z’n werk naar behoren. Echter, sinds juni 2021 zijn de prijzen fors gestegen en fluctueren heftig. Mogelijke schade die leveranciers ondervinden van voortijdig opzeggen kan daardoor al snel oplopen tot 1000 EUR/product per restend jaar looptijd. Desondanks bleef de richtsnoer ongewijzigd met als gevolg dat leveranciers helemaal geen contracten met vaste tarieven voor langere duur aan consumenten aanbieden. Omdat consumenten daar wel behoefte aan hebben, heeft de toezichthouder nieuwe regels voor het bepalen van een redelijke kostenvergoeding bij voortijdig opzeggen van vaste contracten opgesteld. Die lijken in grote lijnen op wat sinds jaar en dag gebruikelijk is bij hypotheken: het verschil van wat de aanbieder aan inkomsten had kunnen verwachten en de actuele prijzen voor overeenkomstig product. Leveranciers moeten die berekening op transparante wijze uitvoeren. Om dat mogelijk te maken moeten ze hun administratiesystemen aanpassen, wat waarschijnlijk pas tegen april 2023 klaar is. Dat is dan ook het moment dat de ACM de nieuwe regels wil laten ingaan.

opens in new window