Thuisbatterij: nog geen oplossing voor dubbele energiebelasting

06 juli 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Thuisbatterij: nog geen oplossing voor dubbele energiebelasting

De regering verwacht een toename van thuisbatterijen, onder andere door de afbouw van de salderingsregeling. Ook de opkomst van elektrische auto’s die aan het net terug kunnen leveren, het zogenaamde bidirectioneel laden, zorgt voor extra ‘thuisbatterijen’. Echter, voor elektriciteit die uit het openbare net wordt betrokken is energiebelasting verschuldigd, ook als die elektriciteit op een later moment weer op het net wordt gezet. Dat kan het toepassen van thuisbatterijen belemmeren, wat de regering graag wil voorkomen. Het ministerie van Financiën heeft daarom onderzocht of dat lukt met vrijstellingen of teruggave. Daarbij is het essentieel dat een methode om dubbele belasting te voorkomen niet mag leiden tot hoge kosten of zware administratieve lasten. De regering heeft de Tweede Kamer laten weten dat die voorwaarden spelbedervers blijken te zijn. Het is bijvoorbeeld verre van eenvoudig om een onderscheid te maken tussen enerzijds eigen opwek die zonder eerst belasting te betalen de batterij ingaat en anderzijds elektriciteit uit het net waarover wel belasting wordt geheven. De wijze waarop de regering de salderingsregeling wil afbouwen, namelijk met een jaarlijks dalend percentage op het net ingevoede zonnestroom dat wel nog mag worden gesaldeerd, maakt het allemaal nog ingewikkelder. De regering belooft te blijven kijken naar technologische ontwikkelingen die mogelijk wel een toepasbare oplossing bieden.

opens in new window