Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb

01 maart 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Tegemoetkoming Energiekosten voor energie-intensief mkb

Mkb-ondernemingen waar de energiekosten relatief groot zijn ten opzichte van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. Deze regeling is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen kosten van gas en elektriciteit. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet is worden is dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen. Daarnaast moet de onderneming voldoen aan de overige voorwaarden van de regeling. Je ontvangt dan een vergoeding van maximaal €160.000. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs. Deze regeling moet goedgekeurd worden door de Europese Commissie, omdat deze moet voldoen aan Europese staatssteunregels. Bij akkoord van de Europese commissie kan de regeling opengesteld worden. De regeling is op 28 februari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden en werking van de regeling

De TEK-vergoeding is voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens € 50 miljoen omzet en/of een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. Ook stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling aanvragen.

Om aanvragen sneller te kunnen behandelen, is de subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en niet op het daadwerkelijke verbruik en de actuele prijzen. Het verbruik van gas en elektriciteit wordt onder andere bepaald met behulp van het gemiddeld historisch verbruik. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders. De ‘drempelprijs’, het minimale deel dat bedrijven zelf betalen, is € 1,19 per m³ voor gas en € 0,35 per kWh voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh). Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs.

Aanvragen van TEK is mogelijk van 21 maart 2023 (09.00 uur) tot 2 oktober 2023 (17.00 uur).

Verdere informatie

Op de website van De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is meer informatie te vinden en kunnen aanvragen worden voorbereid en ingediend.

opens in new window