Industrie behoudt diverse vrijstellingen energiebelasting

22 december 2023

Terug naar Informatie & Nieuws

Industrie behoudt diverse vrijstellingen energiebelasting

De zogenaamde fossiele subsidies liggen onder vuur, maar afschaffen van belastingvoordelen voor bepaalde energiegebruikers is zo eenvoudig nog niet. Als onderdeel van aanvullend klimaatbeleid kondigde de regering in het voorjaar van 2023 aan om diverse vrijstellingen en verlagingen van de energiebelasting te schrappen. Het betreft onder andere het verlaagde tarief voor energiebelasting dat tuinders betalen voor gas dat wordt gebruikt voor ‘groeibevorderende maatregelen’. De regering wilde die verlaging in de periode tot 2030 afbouwen, maar eind oktober besloot de Tweede Kamer daar vijf jaar langer voor uit te trekken. Die langere periode is nu ook door de Eerste Kamer goedgekeurd.

Dat geldt echter niet voor de vrijstelling van energiebelasting op aardgas dat wordt gebruikt voor mineralogische processen (o.a. bakstenen) en aardgas voor metallurgische procedés en elektriciteit voor chemische reacties of elektrolytische en metallurgische procedés (o.a. omsmelten en bewerken van metalen). Het wetsvoorstel dat op termijn deze vrijstellingen moet schrappen, is door de Eerste Kamer verworpen. De senatoren willen meer onderzoek naar de gevolgen van de concurrentiepositie van de desbetreffende energieverbruikers.

opens in new window