Zonnepark Klein Leeuwenhorst tast landschappelijke kwaliteit niet aan.

11 augustus 2021

Nabij Noordwijk wil GroenLeven een zonnepark op landgoed Klein Leeuwenhorst realiseren, maar de provincie Zuid-Holland stak daar eind 2019 een stokje voor. De landgoederenzone is van hoge cultuurhistorische, natuurlijke en recreatieve waarde en daar past geen zonnepark bij, aldus de provincie. De rechtbank Den Haag is het daar echter niet mee eens en vernietigt de blokkade. De provinciale omgevingsvisie bevat namelijk een optie voor ‘experimenteerruimte’ en zet tevens in op ‘multifunctioneel ruimtegebruik’. Omdat de panelen op anderhalve meter hoogte komen, kunnen schapen op het beoogde zonnepark blijven grazen en dus wordt de grond multifunctioneel gebruikt. Bovendien vindt de rechtbank dat het betreffende perceel niet onder de ‘open ruimte’ valt omdat het ingeklemd ligt tussen grote wegen en een bosgebied. Derhalve past het park volgens de rechtbank wel in de provinciale omgevingsvisie. De provincie kan eventueel nog tegen de uitspraak in beroep gaan.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….