Zaagsel als bijstook in kolencentrales hoeft niet duurzaam te zijn

16 maart 2018

Volgens Europese afspraken moet Nederland in 2020 14% van het energieverbruik op duurzame wijze opwekken. Om dat te halen moeten alle mogelijke vormen van duurzame opwek van stal worden gehaald. Echt meters maken lukt het beste door kolencentrales voor een belangrijk deel op houtpellets te laten draaien. Houtpellets zijn geperste brokjes biomassa en die biomassa kan bestaan uit afvalhout, takken, resthout, maar er kunnen ook hele bossen voor worden omgezaagd. Ten tijde van de onderhandelingen voor het Energieakkoord 2013 zagen milieuorganisaties die biomassa-bijstook in kolencentrales daarom niet zitten. Uiteindelijk konden de partijen zich vinden in een compromis. Biomassa in kolencentrales kan wel gesubsidieerd worden als het hout voldoet aan duurzaamheidscriteria, zoals afkomstig uit FSC gecertificeerde bossen. Bij de uitwerking van het compromis kwamen echter problemen aan het licht. Het is lastig om zaagsel te certificeren en daarom werd daar in eerste instantie van afgezien. De milieuorganisaties wilden echter voorkomen dat de elektriciteitsproducenten houtpellets grotendeels uit zaagsel van niet gecertificeerd hout laten vervaardigen en legden het conflict voor aan de geschillencommissie energieakkoord. Die commissie oordeelt echter in het voordeel van de elektriciteitsproducenten. Zaagsel hoeft niet aan de duurzaamheidscriteria te voldoen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….