Windpark Den Tol: 1% mag sneuvelen, maar wel gemonitord

07 oktober 2020

Pal naast het Duitse Natura 2000-gebied "Unterer Niederrhein" is windpark Den Tol gepland. Om dit park in het oosten van de Achterhoek mogelijk te maken, heeft de regering voor 99 diersoorten een ontheffing verleend op het verbod om dieren te doden en te verwonden. Natuurbeschermers en omwonenden zijn daar niet over te spreken en tekenden beroep aan. Volgens de exploitant zou de Raad van State de bezwaarmakers niet ontvankelijk moeten verklaren. Zo maken de statuten van de natuurbeschermers slechts melding over het Natura-2000 gebied en vallen de turbines dus buiten het werkgebied van de natuurbeschermers, aldus Windpark Den Tol Exploitatie. De Raad gaat daar niet in mee. Een windturbine op minder dan 300 meter van het Natura 2000 gebied heeft volgens de Raad ook effect op soorten die in het natuurgebied voorkomen. Het beroep is dus wel ontvankelijk, maar inhoudelijk krijgen de natuurbeschermers grotendeels ongelijk. De ontheffing is gebaseerd op het zogenaamde 1% mortaliteitscriterium. In het kort komt dat er op neer dat wordt aangenomen dat een diersoort niet in gevaar komt als slechts een op de honderd exemplaren door de windturbines worden gedood. Volgens de natuurbeschermers mag dat criterium niet worden toegepast als een diersoort al sterk achteruit gaat. De Raad wijst dat af omdat die 1% valt binnen de ruis van natuurlijke sterfte. De Raad wijst wel de eis van de natuurbeschermers toe dat een monitoringplan moet worden opgesteld om van  een negental vogelsoorten bij te houden hoeveel slachtoffers er werkelijk vallen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….