Wind op zee: grote stappen, snel thuis

07 november 2022

Bij het aantreden van de huidige regering is afgesproken om de doelstelling voor wind op zee te verdubbelen, zodat er rond 2030 zo’n 21 GW aan turbines draait. Om dat mogelijk te maken zijn forse stappen nodig en dat is precies wat de regering heeft aangekondigd. Momenteel staat zo’n 2,5 GW windenergie op zee en diverse parken zijn in aanbouw. De vergunningen voor deze parken  werden opgesplitst in kavels van circa 350 MW, maar projectontwikkelaars hebben baat bij grootschaligheid en probeerden alle kavels van een specifiek park te bemachtigen. Daar trekt de regering lering uit door het 4 GW park IJmuiden Ver in slechts 4 kavels aan te besteden, kavels ter grootte van 1000 MW. De procedure die de regering wil toepassen is de zogenaamde ‘vergelijkende toetst met financieel bod’.  Dat houdt in dat geïnteresseerde partijen naast een geldbedrag, zich ook moeten inspannen om biedingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen van de regering op het gebied van natuurbescherming, maatschappelijk verantwoord ondernemen en eventueel integratie van productie van windenergie op zee en het gelijktijdige verbruik (of opslag) van de energie op land. De aanbestedingen voor IJmuiden Ver vinden waarschijnlijk eind 2023 plaats.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….