Wiebes wil EBN verplicht risicodragend laten participeren in geothermie

21 maart 2019

Delfstoffen in de Nederlandse bodem zijn in principe eigendom van alle Nederlanders tezamen, oftewel, van de Nederlandse Staat. Als een bedrijf delfstoffen wil winnen, moeten dus eerst afspraken worden gemaakt over overdracht van het eigendom. Bij aardgas heeft die uitwerking ertoe geleid dat de Nederlandse Staat, in de vorm van EBN, rechtstreeks deelneemt aan gaswinning. Elke geslaagde boring wordt voor 40% eigendom van EBN in ruil waarvoor EBN 40% van de kosten draagt. Door deze diepgaande betrokkenheid bij alle aspecten van gaswinning, inclusief de financiering van productiefaciliteiten, heeft EBN een schat aan kennis en ervaring opgedaan. Kennis en ervaring die ook buitengewoon nuttig kan zijn bij de productie van warmte uit de diepe ondergrond.

Boringen vereisen niet alleen kennis en ervaring, maar ook veel geld, geld dat verloren gaat als blijkt dat een put geen of onvoldoende warmte oplevert. Helaas richten projectontwikkelaars zich meestal slechts op één of hooguit enkele projecten. Daardoor kunnen ontwikkelaars het risico van mislukte boringen onvoldoende spreiden over meerdere projecten. Voor de uitrol van geothermie is dat een grote handicap waarvoor dringend een oplossing gewenst is. De Tweede Kamer wil daarom EBN financieel laten participeren in geothermie. Aan die oproep gaat minister Wiebes gehoor geven.  Door EBN vanaf de eerste vergunning tussen 20 en 40% risicodragend te laten bijdragen aan elk geothermie project, krijgt EBN toegang tot alle relevante informatie en kan daardoor sturen op kwaliteit en het beperken van risico’s, aldus Wiebes.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….