Wiebes vindt energiebesparing belangrijker dan vertrouwelijkheid van meetgegevens

13 november 2019

Al 25 jaar lang bestaat er een wettelijke verplichting voor bedrijven om energie te besparen als dat economisch verantwoord is. Omdat de prioriteiten meestal elders liggen, vallen de besparingen in de praktijk tegen. Daarom zijn bedrijven met een jaarverbruik hoger dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, sinds juli dit jaar verplicht om zelf de gemeente te informeren over genomen energiebesparingsmaatregelen. Het gaat dan om minimaal 50 tot 60 duizend bedrijven, maar slechts de helft daarvan heeft daadwerkelijk informatie aangeleverd. De gemeenten zullen daarom werk moeten maken van handhaving, maar stuiten daarbij op een groot probleem: ze kennen de jaarverbruiken niet en weten dus nauwelijks welke bedrijven ze achter de broek moeten zitten. Netbeheerders hebben die informatie wel, maar moeten die informatie bedrijfsvertrouwelijk behandelen. Dat roept de vraag op wat belangrijker is: vertrouwelijkheid van meetgegevens of energiebesparing? Als het aan minister Wiebes ligt, dan weegt energiebesparing het zwaarst. Momenteel laat hij onderzoeken hoe de informatieplicht energiebesparing het beste geregeld kan worden. Aan de Tweede Kamer schrijft hij dat invoeren van een wettelijke verplichting om meetgegevens aan de gemeente te verstrekken tot de mogelijkheden behoort.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….