Wiebes moet traject voor reductie gaswinning in Groningen beter motiveren

04 juli 2019

Het 2018/2019 winningsplan voor de gasproductie in Groningen werd op 1 oktober 2019 van kracht, ondanks tal van bezwaren. Een aantal daarvan betrof spoedbezwaren die door de Raad van State (RvS) met voorrang werden behandeld en afgewezen. Alle overige bezwaren moesten tot 3 juli 2019 wachten op het oordeel van de RvS, een tijdstip waarop zelfs een 100% overwinning van bezwaarmakers niet of nauwelijks nog tot aanpassingen van gasproductie in gasjaar 2018/2019 kan leiden. Zo’n uitspraak kan wel gevolgen hebben voor het winningsplan voor de komende winter dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vóór 1 oktober 2019 moet vaststellen. Dat beïnvloeden van toekomstige gaswinning is precies wat de RvS lijkt te beogen.

In de betreffende uitspraak stelt de Raad namelijk vast dat het winningsplafond voor 2018/2019 correct is vastgesteld, maar dat het schort aan goede motivatie voor de productieplafonds voor de komende jaren. In het volgende winningsplan moet de minister duidelijk maken welke maatregelen tegen welke kosten mogelijk zijn om de vraag naar gas uit Groningen voor industriële grootverbruikers, glastuinbouw en export  sneller af te bouwen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….