Wettelijk verbod op gebruik van Gronings gas door de grootste afnemers

19 maart 2019

Met ingang van 1 oktober 2022 mogen bedrijven met een jaarverbruik van meer dan 100 miljoen m3, geen laagcalorisch gas meer gebruiken. Dat staat in een wetsvoorstel dat de regering ter consultatie heeft gepubliceerd. Met de maatregel wil de regering de vraag naar gas uit het Groningenveld terugdringen en daarmee de veiligheid in Groningen verbeteren. De regering is in gesprek met de grootste afnemers om te regelen dat deze overstappen naar hoogcalorisch gas. Tevens bereidt de regering dus een wet voor om het overstappen naar hoogcalorisch gas te kunnen afdwingen. Hoogcalorisch gas komt namelijk niet uit Groningen, maar uit verschillende kleine velden in Nederland en vooral uit Noorwegen, Rusland en in de vorm van LNG zelfs uit Amerika. In het wetsvoorstel wordt ook geregeld dat GTS als beheerder van het landelijke gastransportnet, verplicht is om de betreffende grootverbruikers een aansluiting op het transportnet voor hoogcalorisch gas aan te bieden.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….