Wespendief dwingt tot extra energiebesparing

11 februari 2021

De wespendief is een zeldzame roofvogel die met uitsterven wordt bedreigd. Botsingen met windturbines zouden dat kunnen versnellen en dat moet worden voorkomen. Ecologen verwachten dat de vogelsoort voor 2030 niet voldoende is hersteld om meer risico’s te kunnen nemen. En dat heeft grote gevolgen voor het klimaat- en energiebeleid op de Veluwe en omliggende gebieden. Onderzoekers zijn namelijk tot de conclusie gekomen dat het juridisch onmogelijk is om windturbines te plaatsen, omdat de wespendief al achterloopt op de formele doelstelling in aantal broedparen. Regionale Energie Strategieën voor op de Veluwe en 1 tot 8 kilometer rond de Veluwe, moeten daarom worden aangepast. Wel zien de regio’s nog mogelijkheden om met verkenningen en innovaties windturbines toch haalbaar te maken, maar daar is meer onderzoek voor nodig.

Zonder windturbines zullen Veluwe-gemeentes zwaarder moeten inzetten op zonne-energie om hun klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren. Zonneparken nemen echter per eenheid energie veel meer ruimte in beslag, ruimte waarover de kleinere gemeenten niet beschikken. Volgens de verantwoordelijke wethouder in de gemeente Renkum heeft dat ook als consequentie dat de gemeente veel meer werk moet maken van energiebesparing. De gemeente wil in 2040 namelijk klimaatneutraal zijn en heeft daarvoor 100 GWh duurzame elektriciteit nodig. Als dat volume niet kan worden opgewekt, dan zal het moeten worden bespaard.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….