Weinig zicht op kosten klimaatbeleid

24 januari 2023

De Algemene Rekenkamer heeft de uitgaven voor het klimaatbeleid onderzocht. De conclusie is niet om over naar huis te schrijven. Het gaat namelijk al fout bij de definities: wat valt wel en niet onder klimaatbeleid? In de Klimaatnota staat dat de regering dit jaar bijna € 6,8 miljard spendeert aan klimaatmaatregelen, een bedrag dat kan verdubbelen als het nieuwe klimaatfonds met een budget van circa € 35 miljard wordt ingesteld. Maar, er zijn maar liefst drie ministeries betrokken bij de uitgaven en die rapporteren niet eenduidig, terwijl er ook diverse uitgaven voor klimaatbeleid geheel ontbreken in de Klimaatnota. Dat laatste betreft onder meer uitgaven aan en door (revolverende) fondsen, staats- en beleidsdeelnemingen, medeoverheden en uitgaven voor buitenlands klimaatbeleid. De Rekenkamer tilt hier zwaar aan, omdat het de Tweede Kamer belet om het zogenaamde budgetrecht uit te oefenen. Dat recht van de volksvertegenwoordiging om de regering bij de les te houden via goed- en afkeuring van budgetten, is immers een belangrijk instrument bij het houden van toezicht op de regering. Dat vereist wel zicht op de hoogte van de budgetten en bereikte resultaten. In een schriftelijke reactie op het onderzoek belooft minister Jetten om actie te ondernemen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….