Website voor een transparant Klimaatakkoord gelanceerd

30 april 2018

De Rijksoverheid heeft een speciale website opgezet: https://www.klimaatakkoord.nl/ De site is bedoeld om de transparantie te bevorderen over het akkoord en de onderhandelingen die tot dat akkoord moeten leiden.  De site bevat nieuws en documenten over het klimaatbeleid, alsmede de opdracht die de onderhandelaars hebben meegekregen.  Dat zijn de specifieke doelen voor emissiereductie per sector, in het jargon van het Akkoord ‘tafels’ geheten. De regering legt bij de sector elektriciteit de zwaarste opgave neer. Ruim 40% van de gewenste vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 moet door elektriciteitsproducenten worden gerealiseerd. Zowaar een zware opgave want te verwachten valt dat de sector industrie, die zo’n 30% van de landelijke reductie moet realiseren, fors meer elektriciteit zal gaan verbruiken.  Ook de overige sectoren zullen voor het terugdringen van hun CO2-uitstoot, deels de toevlucht nemen tot het vervangen van fossiele brandstoffen door elektriciteit. Hoe de elektriciteitsproducenten forse uitbreiding van de productie in combinatie met forse vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk willen maken, kan het grote publiek dankzij de speciale website op de voet volgen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….