Waterstof voor verwarming is voor de lange termijn

17 maart 2020

Inzetten van waterstof kan nodig zijn om tegen 2050 het volledige woningbestand op duurzame wijze warm te kunnen houden. Die inzet biedt diverse voordelen. Zo is bijvoorbeeld het gastransportsysteem ook geschikt voor transport van waterstof. Bovendien komen inmiddels de eerste waterstof hr-ketels op de markt. De komende tien jaar is er echter nauwelijks duurzaam geproduceerde waterstof beschikbaar. Bovendien kan de groene elektriciteit die nodig is voor het maken van groene waterstof, meer CO2-uitstoot besparen bij rechtstreekse benutting, bijvoorbeeld in warmtepompen.

Wel kunnen ruim voor 2030 grote hoeveelheden klimaatneutrale waterstof worden geproduceerd. Die zogenaamde blauwe waterstof wordt gemaakt met aardgas maar de CO2 die daarbij vrijkomt, wordt afgevangen en in lege gasvelden opgeslagen. Onderzoeksorganisatie TNO concludeert echter dat blauwe waterstof vooral nodig is om de CO2-emissie door industrie te kunnen terugdringen. Inzetten in de industrie ligt ook voor de hand, omdat Nederland beschikt over enkele grote industriële clusters die gunstig gelegen zijn ten opzichte van het gasnetwerk en lege gasvelden. Voor de gebouwde omgeving houdt dat echter in dat inzet van waterstof voor verwarmingsdoeleinden pas op de lange termijn een rol van betekenis gaat spelen, aldus TNO.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….