Waterstof leveren aan consumenten, mag dat?

03 juni 2021

Op diverse plekken in Nederland wordt gewerkt aan proeven met waterstof als alternatief voor aardgas. Echter, aardgasleveranciers moeten voldoen aan een behoorlijk pakket regelgeving en gas leveren aan kleinverbruikers vereist zelfs een vergunning. Zulke regels om de afnemers en consumenten te beschermen, bestaan nog niet voor waterstof. Dat baart de  ACM, toezichthouder op de energiemarkt, zorgen. ACM roept het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarom op om op korte termijn afspraken te maken over consumentenbescherming in de waterstofpilots en in het bijzonder over de veiligheid van consumenten die waterstof geleverd krijgen. Daarbij geeft ACM wel aan de pilots met waterstof belangrijk te vinden en daarom ook de benodigde ruimte te willen bieden. Dat betreft vooral de rol van netbeheerders, die vaak de drijvende kracht zijn achter waterstofpilots in de gebouwde omgeving. Netbeheerders mogen zich namelijk alleen bezighouden met wettelijke taken en daar valt het transport van waterstof niet onder. Dat is een probleem, want de kennis en ervaring van netbeheerders is wel  nodig voor zulke experimenten. ACM wil daarom, vooruitlopend op aanpassingen van de wet, samen met betrokken partijen duidelijke voorwaarden gaan opstellen waaraan waterstofexperimenten moeten voldoen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….