Waterstof, de ontbrekende schakel

27 januari 2021

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft een advies uitgebracht waarin klimaatneutrale waterstof als onmisbaar in een duurzame economie wordt genoemd. De raad adviseert de regering om de waterstofmarkt te stimuleren met maatregelen gericht op alle aspecten van waterstof: productie, transport en vraag. Opvallend aan het advies is de keuze voor het woord klimaatneutraal. Op de langere termijn zal groene waterstof, gemaakt met groene stroom, een belangrijk deel van de energievraag invullen. Maar die technologie staat nog in de kinderschoenen en bovendien is er voorlopig nog een tekort aan groene stroom. Daarom wordt geadviseerd werk te maken van  de overgangsfase. In dat traject wordt waterstof gemaakt uit aardgas en de daarbij vrijkomende CO2 afgevangen en ondergronds opgeslagen. Per eenheid energie is die zogenaamde blauwe waterstof uiteraard duurder dan aardgas. Die hogere kostprijs remt de vraag en zonder vraag komt de productie niet op gang. Het stimuleren van die vraag naar klimaatneutrale waterstof speelt volgens de raad dan ook een sleutelrol. Fors duurder maken van het gebruik van niet-klimaatneutrale brandstoffen zou het probleem kunnen oplossen, maar Nederland is geen eiland en prijst zich uit de markt als de industrie hier veel duurder uit is dan elders. De raad pleit daarom voor het beprijzen van CO2-uitstoot in Europees verband en een geleidelijk toenemende verplichting tot bijmengen van klimaatneutrale brandstof. Nederland heeft volgens de raad met zo’n beleid veel te winnen. Zo gebruikt de industrie reeds grote hoeveelheden grijze waterstof, beschikt Nederland over een wijdvertakt gastransportnet en bevinden zich op de Noordzee tal van lege gasvelden waarin CO2 kan worden opgeslagen. Kortom, klimaatneutrale waterstof biedt Nederland economische kansen.

Bron: https://www.rli.nl/sites/default/files/infographic_met_de_zes_aanbevelingen_advies_waterstof.pdf


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….