Wat speelt er allemaal in het energie- en klimaatbeleid?

12 januari 2022

De wisseling van de wacht op de ministeries gaat zoals gebruikelijk gepaard met de publicatie van zogenaamde introductiedossiers voor de nieuwe bewindslieden. In een handzaam document geven de ambtenaren een goed toegankelijk overzicht van wat er speelt op de diverse beleidsterreinen: aan welke wetten en regelingen wordt gewerkt, wanneer wordt dat verwacht en waar gaat het mogelijk naar toe. Dat geldt ook voor het introductiedocument voor de ministers op het gebied van economie, energie en klimaat. Daarin wordt onder andere de noodzaak voor spoedige afschaffing van de salderingsregeling voor zonnepanelen inzichtelijk gemaakt. Dit onderwerp is na de verkiezingen controversieel verklaard waardoor forse vertraging is opgetreden en invoering per 1/1/2023 niet meer haalbaar is. Dat betekent voor de overheidsfinanciën een forse tegenvaller en die loopt op naarmate het langer duurt voordat de wet wordt aangepast. Uiteraard gaat er ook veel aandacht naar de penibele situaties van de elektriciteitsnetten en de noodzaak om forse investeringen in die netten mogelijk te maken. Dat kan door vanuit het Rijk financiering te verstrekken via garantieleningen, maar er wordt ook onderzocht of het Rijk in regionale netbeheerders kan participeren als aandeelhouder. Kortom, het introductiedocument is bijzonder handig als naslagwerk of om gewoon doorheen te neuzen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….