Wat is het Lean model en wat zijn de voordelen ervan?

01 juli 2020

Ook als je al wel eens gehoord hebt van de term ‘lean’, is het misschien nog niet helemaal duidelijk wat het precies inhoudt. Lean staat letterlijk voor slank en fit. Zoals de naam al impliceert, strepen ondernemingen die deze methode toepassen onnodige elementen weg.  Ze maken alleen gebruik van de essentiële zaken die bij hen en bij hun klanten passen. Daarnaast gebruiken ze deze methode om verder te groeien.

Het is een bewezen methode die vele voordelen met zich mee kan brengen voor kleine ondernemingen, mits het op de juiste manier wordt geïmplementeerd. We gaan in dit stuk wat dieper in op de definities van het model, de vele voordelen ervan en we bieden waardevolle, professionele inzichten.

Wat is een Lean model?

Een Lean model houdt in dat je voortdurend verbeteringen aanbrengt in de bedrijfsvoering en processen implementeert die optimale efficiëntie garanderen.  Dit kan bereikt worden door het veranderen of verwijderen van ineffectieve gewoonten, het identificeren en verwijderen van niet winstgevende producten en het meten en verbeteren van de productiviteit van teams.

Het model is een bewezen praktijkgerichte aanpak en wordt erkend om het voortdurend verbeteren van strategieën. Het identificeren van aspecten die niet helpen bij de groei van het bedrijf en de effectieve aanpak hiervan staan centraal bij dit model.  Door dit model toe te passen, creëer je voordelen voor zowel je bedrijf als je klanten.

Vele bedrijven implementeren tegenwoordig het Lean model en maken hierbij gebruik van ofwel interne specialisten of de hulp van externe consultants. Vele bedrijven vinden echter het eerste bevorderlijker voor succes, vanwege  het voortdurende en steeds veranderende karakter van het bereiken van een echt Lean bedrijf.

Hoe implementeer je het Lean model?

Het grootste hindernis voor vele bedrijven die een Lean model overwegen, is ervoor zorgen dat hun nieuwe processen en het nieuwe model geen negatieve impact zullen hebben op hun klanten. Het veranderen van bepaalde teams, producten of diensten lijkt op een winstgevende stap, maar zou op zowel korte als lange termijn een impact kunnen hebben op een significant deel van het klantenbestand. Dit zou weer rampzalige lange termijn effecten kunnen hebben.

Dus de eerste stap voor elk bedrijf dat het Lean model wil implementeren, is om de processen van de operatie volledig te identificeren en te begrijpen en hoe ze overeenkomen met wat het klantenbestand verlangt en wil.

Identificeer het proces van begin tot eind, van het ontwikkelen van diensten en producten tot het bezorgen ervan bij de klanten. Kunnen onderdelen van dit proces gestroomlijnd worden of zelfs helemaal weggelaten worden, zonder dat de uiteindelijke oplevering hierdoor wordt beïnvloed? Als het antwoord hierop ja is, dan moeten deze onderdelen de focus zijn voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie.

Wat zijn de voordelen van het Lean model?

Het Lean model biedt een aantal voordelen aan ondernemingen van ieder formaat, op zowel de korte als de lange termijn.

Verbeterde leiderschapsvaardigheden

Van directeuren tot managers en teamleiders: Lean moedigt een meer proactieve en weloverwogen benadering van management aan. Daarnaast vereist het dat niet voordelige activiteiten worden geschrapt.  

Met het Lean model zal elk managementniveau beginnen met identificeren waar hun deel van het bedrijf  effectiever kan worden gemaakt, om zo een grotere efficiëntie, kwaliteit en winstgevendheid te garanderen.  Met een duidelijk doel voor ogen kun je duidelijkheid verschaffen aan een managementrol. Hierdoor ontwikkelen managers hun eigen vaardigheden en kunnen zij werken aan het creëren van een   harmonieuzer en effectiever team.

Betrokken medewerkers

Binnen het Lean model kunnen medewerkers hun waarde voor een breder team zien, waarbij hun aandacht wordt gegrepen en een grotere participatie wordt aangemoedigd.

Medewerkers die het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een goed geolied team, zullen eerder geloven in de doelstellingen en targets van een onderneming. Deel dan ook zo snel mogelijk met alle collega’s wat jouw doelstellingen zijn voor het bedrijf qua efficiëntie., want communicatie is essentieel. Betrek iedereen hierbij: de prestaties van een bedrijf zijn afhankelijk van de prestaties van iedereen die er deel van uitmaakt. 

Medewerkers zullen erkennen dat het bedrijf als geheel op efficiënte wijze wordt gemanaged en geleid. Dit zal hen weer aanmoedigen om hun eigen output hierop aan te sluiten.

Voortdurende groei

Omdat Lean ondernemingen zich vooral bezig houden met de essentiële zaken, zal ieder bedrijf dat gebruik maakt van deze methode bijna op holistische wijze functioneren. Het stelt de mensen die verantwoordelijk zijn voor de effectiviteit en kwaliteit van de output van een bedrijf in staat proactief te zoeken naar en elimineren van niet-waardetoevoegende elementen van het werk dat ze doen. Of het nu gaat om leiderschapsvaardigheden, betrokkenheid van medewerkers, individuele procesefficiëntie of klantenwaardering: Lean business ondersteunt groei op elk gebied.

Klanten op de eerste plaats

Het maakt het mogelijk voor jou om je in je klanten te verplaatsen en erachter te komen wat zij het belangrijkste vinden. Door hun feedback en gedachten te waarderen en ernaar te handelen, wordt de klantreis centraal gesteld in alles wat een bedrijf doet. Begrijp de behoefte van de klant vanaf het begin. Breng tijd met hen door, neem enquêtes af, organiseer forums en evenementen. Iedereen is anders. Het is belangrijk om te voldoen aan individuele behoeftes.

Het is makkelijk te implementeren

Zelfs als je niet volledig Lean bent, kunnen bepaalde elementen van het model makkelijk worden geïntroduceerd door kleine, continue verbeteringen binnen jouw bedrijf. Het is belangrijk om iedere medewerker  van jouw organisatie de mogelijkheid te geven om Lean te denken.  Een switch naar een Lean aanpak kan snel zorgen voor directe en meetbare resultaten over een reeks van KPI’s.

Veranderingen op grotere schaal vergen wat meer input. De “Plan, Doen, Check en Handel-methode” is iets waar vele bedrijven gebruik van maken om ervoor te zorgen dat verbeteringen op de juiste wijze worden gerealiseerd. en dat jouw collega’s zichzelf blijven verbeteren.

De “Plan, Doen, Check, Handel-methode”

Een vaak voorkomende benadering voor de blijvende verbetering van producten, mensen en diensten bestaat uit vier fases:

  1. Plan

Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij deze fase om het plannen van wat er moet gebeuren. Afhankelijk van de grootte van het project kan het een groot onderdeel van het proces zijn, maar het is sowieso een belangrijk element bij het definiëren van de reikwijdte van het project.

Bij het vaststellen van het plan moet je de volgende vragen aan je team stellen:

  • Wat is het belangrijkste probleem dat opgelost moet worden?
  • Welke bronnen hebben we hierbij nodig?
  • Over welke bronnen beschikken we?
  • Wat is de beste oplossing voor het probleem met de beschikbare bronnen?
  • Onder welke omstandigheden zullen we het plan als succesvol beschouwen?
  1. Doen

Pas toe wat in de planningsfase is overwogen en breng alles in de praktijk. Je kunt hier tegen problemen aanlopen en het is dan ook een goed idee om je plan eerst op kleinere schaal uit te proberen binnen een meer gecontroleerde omgeving.

  1. Check

Dit wordt gezien als het belangrijkste gedeelte van de cyclus. De check fase verzekert je ervan dat je plan duidelijk is, het aantal fouten wordt verminderd en dat voortdurende verbetering wordt gehandhaafd.

Controleer de uitvoering van jouw plan en kijk of het plan heeft gewerkt. Het zal duidelijk worden welke onderdelen van het proces wat problematisch zijn en later geëlimineerd kunnen worden.

  1. Handelen

Afhankelijk van de uitkomst van de check fase, gaat deze laatste stap over het beslissen wat je vervolgens gaat doen. Als alles volgens plan is verlopen, kun je een gestandaardiseerd, gestabiliseerd proces creëren dat op succesvolle wijze kan worden geïntegreerd. Als het niet zo goed is gegaan, zal je opnieuw aan de cyclus moeten beginnen.

Het optimaliseren van behendigheid

Binnen het Lean kader ben je vrij van de meer gevestigde structuren en processen waarbinnen de grote organisaties functioneren. Als gevolg hiervan heb je minder last van de tijdrovende bureaucratie waarmee dit soort bedrijven te maken hebben. In plaats daarvan is er meer direct contact, minder langdurige planningen en de mogelijkheid om makkelijk, zonder poespas op kansen te reageren.

Lean gaat tenslotte niet om het heruitvinden van het wiel, maar om het promoten van eenvoudige doch effectieve werkwijzen op elk niveau van het bedrijf en in elke fase van het proces.

Vond je dit interessant? Vergeet niet de rest om de rest van onze blog- en nieuwsartikelen te bekijken. Of ga voor meer informatie over ons aanbod van zakelijke energie naar de homepage of bel ons vandaag nog op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van Gazprom Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. Gazprom Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….