Warmtenetten brengen meer geld op

01 oktober 2019

De Warmtewet schrijft voor dat tarieven voor warmtelevering niet meer mogen bedragen dan de gebruikskosten van aardgas. Omdat de regering de afgelopen jaren de belasting op aardgas flink verhoogd heeft, is het gebruik van gas voor huishoudens fors duurder geworden. Vanwege de koppeling tussen de gestegen kosten voor aardgas en de maximum tarieven voor warmteleveringen, zijn ook de inkomsten van warmteleveranciers gestegen. Die stijging zet zich mogelijk door, omdat de regering op Prinsjesdag bekend heeft gemaakt de belasting op aardgas wederom fors te willen verhogen. Of die verhoging van de gebruikskosten aardgas ook leidt tot hogere warmtetarieven staat echter niet vast.

Om warmteafnemers tegen misbruik te beschermen maakt de Warmtewet het mogelijk om tariefstijging een halt toe te roepen als warmteleveranciers onredelijk veel verdienen aan de leveringen. Daarom houdt ACM een vinger aan de pols van de financiële rendementen van warmteleveranciers. Uit die monitor blijkt dat die financiële polsslag flink gestegen is. In 2015 behaalde warmteleveranciers gemiddeld 2,2% rendement op geïnvesteerd vermogen, maar in 2018 was dat 6,8%. ACM noemt dat ‘iets hoger dan redelijk’ maar wijst er wel op dat het beeld gevarieerd is. Enkele grote leveranciers behaalde hogere rendementen dan ruim 20 gemonitorde kleinere leveranciers. Dat verschil komt vooral doordat grotere warmteleveranciers efficiënter werken want volgens de onderzoekers behalen kleinere leveranciers juist hogere bruto marges.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….