Warmtenetten blijvend onrendabel.

28 juli 2021

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 zo’n 700.000 woningen zijn aangesloten op warmtenetten. In aanvulling daarop eist de Tweede Kamer dat de energietransitie voor bewoners ‘woonlasten-neutraal’ moet zijn. Om dat laatste mogelijk te maken, is subsidie nodig om het financiële gat te dichten tussen relatief lage kosten van aardgasverwarming en relatief dure warmtenetten. Om hoeveel geld het gaat heeft adviesbureau CE Delft op verzoek van de grote warmtebedrijven ingeschat. Gebaseerd op gegevens van tien vrij nieuwe warmtenetten, komt CE Delft tot de conclusie dat er jaarlijks zo’n 615 miljoen euro aan subsidie nodig is voor de zogenaamde onrendabele top van warmtenetten. Dat bedrag komt bovenop bestaande subsidies, zoals de vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie. De analyse maakt pijnlijk duidelijk dat bij warmtenetten, in tegenstelling tot technieken als zonne-energie en windturbines, geen substantiële kostendalingen zijn te verwachten door vooruitgang in de techniek. CE Delft verwacht wel dat de kosten van het aansluiten op warmtenetten 20% kunnen dalen bij grootschalige aanpak, maar dat voordeel is al in de berekeningen opgenomen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….