Warmtefonds mag relatief veel geld uitlenen

30 april 2020

Het verduurzamen van woningen kost veel geld en de meeste (verenigingen van) eigenaren hebben dat geld niet op de plank liggen. Daarom is in het Klimaatakkoord een breed Warmtefonds aangekondigd. Dat fonds gaat leningen verstrekken voor het verduurzamen van eigen woningen, onder andere aan mensen die op grond van de leennormen moeilijk of geen financiering kunnen krijgen. Het fonds wordt gevuld met publieke en private middelen en de regering heeft de eerste 75 miljoen euro al beschikbaar gesteld.

In de loop van dit jaar moet het fonds geld gaan uitlenen. Het betreffen maatwerkleningen waarbij de rente en aflossing is afgestemd op de financiële positie van de consument. Uit de conceptregeling blijkt dat de regering onder bepaalde omstandigheden woningeigenaren ruimte wil bieden om in totaal meer geld te lenen dan de woning waard is. Als er energiebesparende voorzieningen worden getroffen, dan mocht het totaal aan leningen al tot 106% van de waarde van de woning bedragen. Door aanpassing van de regeling wil de regering het mogelijk maken om in totaal meer te lenen dan die 106%. Daarmee wil de regering voorkomen dat eigenaren vanwege die maximale leennorm niet in staat zijn om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen te treffen in het kader van een wijkaanpak onder regie van de gemeente. De extra ruimte om geld te lenen kan ook worden gebruikt om de koopwoning mee te laten doen als de woningcorporatie omliggende huizen of appartementen gaat verduurzamen. De leningen boven de gebruikelijke norm mogen niet hoger zijn dan 25.000 euro.  Het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Warmtefonds.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….