Wanneer is duurzame opwek bij renovatie verplicht?

19 mei 2021

Eind maart kondigde de regering aan binnenkort een voorstel te publiceren om eisen te kunnen stellen aan hernieuwbare energie in het geval van ingrijpende renovatie. Op zichzelf is het opnemen van die verplichting in het bouwbesluit eenvoudig, maar de complexiteit zit in de vraag wanneer er wel of niet sprake is van een ingrijpende renovatie. Aan die vraag zitten nogal wat haken en ogen, blijkt uit de conceptregeling die de regering ter consultatie heeft gepubliceerd. Zo wordt bijvoorbeeld aanbrengen van isolatie op een bestaand dakbeschot niet gerekend als ingrijpend en het vervangen van dakbeschot wel. Echter, zelfs in dat geval kan het nog steeds zo zijn dat het niet verplicht is om zonnepanelen te plaatsen. Als maatregelen zoals het toepassen van een warmtepomp of plaatsen van zonnepanelen niet binnen tien jaar terugverdiend kunnen worden, dan vervalt de verplichting. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat huizen midden in een bos toch zonnepanelen moeten plaatsen. Dit voorbeeld en diverse beslisbomen zijn opgenomen in een uitvoerig concept wat is opgesteld in overleg tussen tal van overheden en marktpartijen. Reageren op de documenten is mogelijk tot 16 juni.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….