Waarom bedrijfsleiders over emotionele intelligentie moeten beschikken

14 maart 2023

Als je denkt aan eigenschappen van sterke bedrijfsleiders, denk je meestal aan zaken als branchekennis en strategisch denken. Maar steeds vaker wordt emotionele intelligentie geïdentificeerd als een belangrijk onderdeel van de toolkit van een bedrijfsleider.

Door zelfbewustzijn te combineren met empathie voor anderen, speelt emotionele intelligentie een cruciale rol bij het omgaan met stress, het bevorderen van samenwerking, het geven van feedback en uiteindelijk het creëren van een gelukkiger, productievere omgeving voor iedereen.

Om je vaardigheden te ontwikkelen, gaan we hier dieper op in. Waarom is emotionele intelligentie zo belangrijk voor leiders en we bespreken een aantal manieren waarop je emotionele intelligentie tijdens het uitvoeren van je eigen taken kunt vergroten.

 

Wat betekent emotionele intelligentie in het bedrijfsleven?

Emotionele intelligentie (vanaf nu EI genoemd) stelt ons in staat onze emoties te herkennen, te begrijpen en ermee om te gaan, evenals de emoties van de mensen om ons heen. Als we het hebben over mensen met een hoge mate van EI, bedoelen we dat ze in overeenstemming zijn met hun gevoelens, ze weten wat hun emoties betekenen en hoe ze hun emoties andere mensen kunnen beïnvloeden.

Kortom, EI is van vitaal belang voor succesvolle bedrijfsleiders. Vergeleken met meer dominante, ouderwetse leiderschapsmethoden, heeft een manager die de controle houdt over ieders emoties (ook die van zichzelf) en die situaties rustig inschat, meer kans van slagen.

Het werk van de Amerikaanse psycholoog Daniel Goleman heeft ertoe bijgedragen dat EI populair is geworden, met name zijn concept om EI op te splitsen in de volgende vijf elementen:

 • Zelfbewustzijn: Ben jij je ervan bewust  hoe jij je voelt en van de manier waarop jouw acties de mensen om jou heen kunnen beïnvloeden?

  Leiders met een sterk zelfbewustzijn hebben een duidelijk beeld van sterke en zwakke punten. En hoewel ze een gezagspositie hebben, voeren ze hun taken toch op nederige wijze uit.

 • Zelfregulering: In plaats van misbruik te maken van de privileges van hun positie, behouden leiders met zelfregulering hun emoties onder controle en blijven ze toegewijd aan persoonlijke verantwoordelijkheid.

 • Motivatie: Consequent aan hun doelen werken, hun team motiveren en hoge eisen stellen aan hun eigen werk – allemaal kenmerken van zelfgemotiveerde leiders. Bovendien doen ze altijd  wat ze moeten doen, zonder te lang stil te staan bij minder goede resultaten.

 • Empathie: De beste leiders zijn degenen die zich in de schoenen van anderen kunnen verplaatsen en zo verschillende perspectieven beter kunnen begrijpen.

Empathische leiders ondersteunen de loopbaan en persoonlijke groei van                   teamleden, geven opbouwende kritiek en geven regelmatig feedback. Kortom, de dingen die medewerkers motiveren om net dat beetje extra te doen.

 • Sociale vaardigheden: Sterke communicatie, effectieve planning en implementatie van grote veranderingen en het gepast reageren op zowel goede als slechte zaken, zijn allemaal essentiële eigenschappen van geweldige leiders.

 

Waarom is emotionele intelligentie belangrijk voor bedrijfsleiders?

Waarschijnlijk begrijp je al waarom EI belangrijk is voor bedrijfsleiders. Maar wat betekenen bovenstaande eigenschappen nog meer voor zakelijke omgevingen?

Leiders met EI creëren werkplekken waar werknemers zich veilig voelen, ideeën kunnen voorstellen en zich in staat voelen om berekende risico's te nemen. De samenwerking die in dit soort ruimtes gedijt, wordt verweven met de structuur van de bedrijfscultuur en gaat verder dan het simpelweg behalen van een bepaald doel.  

Emotioneel intelligente leiders kunnen emoties ook gebruiken om organisaties te helpen bij het behalen van hun doelenstellingen. Denk aan alle veranderingen die leiders binnen de gehele organisatie moeten managen; een leider die de emotionele reacties op veranderingen goed kan peilen, bevindt zich in een betere positie om deze door te voeren.

Trots en macht gaan ook vaak hand in hand. Maar leiders met EI laten hun ego thuis.

Dergelijke leiders zullen bepaalde zaken nooit persoonlijk opvatten en zullen juist verder gaan met hun plannen zonder zich zorgen te maken over bepaalde oneffenheden. Simpel gezegd, ze zijn te zelfbewust om ruzie op de werkplek de productiviteit in de weg te laten staan.

 

Hoe meet je emotionele intelligentie?

Het meten van immateriële zaken zoals sociale vaardigheden en zelfbewustzijn lijkt misschien moeilijk, maar er zijn bewezen methodes die je kunt gebruiken om EI te meten. We zullen twee van de meest aanbevolen methodes hieronder nader bekijken:

Methode 1: De multidimensionale beoordeling van emotionele intelligentie

Deze beoordeling bestaat uit 144 korte items die zijn ontworpen om 10 verschillende facetten van EI te beoordelen, inclusief eigenschappen als empathie, creatief denken en het herkennen van emoties bij anderen.

De beoordeling duurt ongeveer 20 minuten en biedt een op persoonlijkheid gebaseerde meting van emotionele intelligentie. Bij het ontwikkelen van de test gaven de onderzoekers aan dat deze methode optimaal is voor:

 • Werknemers en leiders die kritische sociale vaardigheden willen ontwikkelen
 • Gekwalificeerde professionals die leiders en medewerkers met emotionele intelligentie willen selecteren
 • Degenen die op zoek zijn naar gemakkelijke en eenvoudige tests

Methode 2: Werkgroep Emotioneel Intelligentieprofiel

De tweede methode bestaat uit twee schalen, elk met zijn eigen aanvullende subschalen:

Vermogen om met eigen emoties om te gaan

 • Vermogen om eigen emoties te herkennen
 • Vermogen om eigen emoties te bespreken
 • Vermogen om eigen emoties te beheren

Vermogen om met de emoties van anderen om te gaan

 • Vermogen om emoties van anderen te herkennen
 • Vermogen om de emoties van anderen te beheersen

Deze schalen bieden een zelfrapportagebeoordeling op basis van 30 items om emotionele intelligentie bij teamleden te meten.

Hoe jij jouw emotionele intelligentie kunt vergroten.

Dus, wat kunnen we doen om EI op de werkplek te ontwikkelen? Het vergt tijd, moeite en geduld, maar onderstaande tips en oefeningen kunnen je helpen om emotioneel intelligenter te worden in je interacties met anderen.

Zelfbewuster worden:

 • Noteer een week lang je gevoelens. Schrijf iedere emotie op, de gebeurtenis die het veroorzaakte en hoe je je voelde.
 • Identificeer je sterke en zwakke punten door eerdere prestatiebeoordelingen te bekijken en feedback te verzamelen van collega’s die jij vertrouwt.
 • Reflecteer op deze observaties en bedenk strategieën om jouw negatieve reacties om te zetten naar  positievere reacties.

Interne motivatie versterken: 

 • Wat vind je, naast het salaris, het leukste aan jouw werk? Wat zijn de dingen die je het meest interesseren?
 • Stel jezelf doelen die verband houden met deze interessegebieden en beloon jezelf elke keer dat je ze bereikt.
 • Als je merkt dat je in de loop van de dag zelfkritisch of negatief wordt, werk dan aan positiever denken.

Empathischer worden:

 • Verplaats jezelf in de schoenen van de ander als je het niet met hem of haar eens bent. Hebben ze gelijk op basis van hun waarden en perspectief?
 • Geef aan dat je de verschillende standpunten begrijpt.
 • Vraag jezelf af of je liever gelijk hebt dan dat je onderhandelt over een wederzijdse oplossing.
 • Probeer aan de emotionele behoeften van anderen te voldoen voordat je hen vraagt ​​om aan die van jou te voldoen.

Je sociale vaardigheden verbeteren:

 • Probeer tijdens gesprekken actief naar anderen te luisteren en meer vragen te stellen om hun standpunten en meningen beter te begrijpen.
 • Leer de manieren kennen waarop jouw team op bepaalde informatie reageert en pas hierbij jouw benadering aan op de voorkeuren van iedere collega. 

Zelfregulatie oefenen:

 • Neem een ​​paar uur (of zelfs een dag) de tijd voordat je reageert, in plaats van uit je slof te schieten wanneer je wordt geconfronteerd met emotionele situaties.
 • Integreer stressverlichtende activiteiten zoals meditatie en lichaamsbeweging in je dagelijkse leven.
 • Probeer niet de dingen te beheersen waar je geen controle over hebt.

Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….