Waarborg het consumentenbelang bij aardgasvrij maken van wijken.

29 november 2021

Draagvlak voor de warmtetransitie is essentieel om deze soepel te laten verlopen, waarschuwt toezichthouder ACM. Overstappen op een andere warmtebron dan aardgas moet door de consumenten worden ervaren als een vooruitgang. Dat betekent dat de rechten van warmteconsumenten, zoals op het gebied van leveringszekerheid, op zijn minst gelijkwaardig moeten zijn aan die bij aardgaslevering. Eveneens noemt ACM heldere communicatie van groot belang. Om onzekerheid in de wijkaanpak van de warmtetransitie te voorkomen, moet vooraf duidelijk zijn wat de warmtetransitie betekent voor de woonlasten en de verdeling van de subsidiegelden. Daarnaast is het van belang dat er keuzeruimte wordt geboden waar dit mogelijk is. Bij collectieve warmtenetten zal er in de meeste gevallen geen vrije leverancierskeuze zijn. Keuzeruimte kan er echter wel zijn vóór de aanleg van een warmtenet. In een uitvoerige paper met aanbevelingen, wijst ACM er onder andere op dat het advies tijdens dat keuzeproces echt onafhankelijk moet zijn. Vaak werken gemeenten samen met warmteleveranciers die ook optreden als adviseur. Daardoor kunnen commerciële belangen een rol spelen bij de keuzes, wat volgens ACM moet worden voorkomen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….