Voortgang bij Regionale Energie Strategieën

07 mei 2020

In 2030 moet 35 TWh elektriciteit op duurzame wijze worden opgewekt met grootschalige zonne- en windparken. Voor dat doel is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die allemaal een plan moeten opstellen hoe ze willen bijdragen. De deadline is 1 oktober, maar inmiddels hebben 20 regio’s hun conceptplannen al gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de regio’s de lat hoog leggen. Alleen deze 20 plannen tellen al op tot ruim 43 TWh. Dat is echter geen garantie dat het doel ook daadwerkelijk wordt behaald.

Sommige plannen zijn namelijk behoorlijk concreet, maar bij veel plannen zijn bijvoorbeeld nog geen zoekgebieden voor de projecten aangewezen of ontbreken nog de analyses of de elektriciteitsnetten die de geplande elektriciteit kan transporteren. Mogelijk nog belangrijker is de onzekerheid over draagvlak en juridische haalbaarheid van plannen. De kans is groot dat realisatie uiteindelijk veel lager uitvalt. De wens van 35 TWh grootschalige duurzame elektriciteit komt niet uit de lucht vallen. Het Energieakkoord uit 2013 schreef bijvoorbeeld voor dat in 2020 6000 MW wind op land operationeel moest zijn. Hoewel dat doel niet wordt gehaald, zorgt dat beleid en bijbehorende subsidieregelingen er wel voor dat veel projecten nu in diverse fases van realisatie zitten. Dat speelt vooral in de provincies Groningen en Flevoland. Daardoor kunnen zij met vrij realistische plannen fors bijdragen aan het 35 TWh doel.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….