Voor welke dossiers dreigt mogelijk jarenlange vertraging?

05 september 2023

Het inmiddels demissionaire kabinet heeft op het gebied van energie en klimaat veel werk verzet. De ambities waren hoog en het waarmaken daarvan vereist veel voorbereiding. Tal van wetsvoorstellen en ontwerpen-regelingen zijn in de stijgers gezet. Dat betreft onder andere een nieuwe Warmtewet, een nieuwe Energiewet die de huidige Gaswet en Elektriciteitswet moet integreren en moderniseren, het afbouwen van de salderingsregeling, gemeenten voorzien van instrumenten om gasnetten te kunnen opheffen, etc. Meerdere voorstellen zouden dit najaar behandeld worden en sommige zijn bedoeld om nog per 1 januari aanstaande van kracht te worden. Of dat gaat lukken valt nog te bezien. Het kabinet struikelde en aanstaande november zijn verkiezingen voor een nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Na de vorige verkiezingen duurde het zowat een jaar voordat er een nieuwe regering zat en die had uiteraard eerst wat tijd nodig om op te starten voordat het productieve werk kon beginnen. Gezien de versplintering van politieke partijen valt te vrezen dat de kabinetsformatie ook deze keer de nodige tijd in beslag gaat nemen. De grote vraag is dan ook wat er in de tussentijd gaat gebeuren met alle aanhangige voorstellen. Voor wat betreft energie en klimaat vergadert de betreffende commissie daar dinsdag 5 september van 17:30 tot 18:30 uur over. Met 38 onderwerpen op de agenda die wel of niet controversieel zouden moeten worden verklaard, is er dus gemiddeld minder dan 2 minuten beschikbaar om te besluiten bij een dossier de vaart erin te houden of mogelijk 1 tot 2 jaar vertraging te laten oplopen. Formeel neemt de complete Tweede Kamer halverwege september de beslissingen, maar zoals de Kamer schrijft, het initiatief ligt bij de commissie.

Update:
Uitkomst van het debat: De Tweede Kamer Commissie EZK wil ondanks de demissionaire status van de regering door met de energie- en klimaatdossiers. Alleen de Postwet werd controversieel verklaard omdat deze gebreken vertoont.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….