Verschillende leiderschapsstijlen: Waarom zijn deze belangrijk en welke stijl past bij jou?

03 januari 2022

Of je nu net overstapt naar een leidinggevende positie of al een aantal teams hebt geleid; er is geen standaard formule als het op leidinggeven aankomt. Wat voor de een werkt is misschien niet de juiste benadering voor een ander. Maar leiderschap is een dynamische kunst en er zijn verschillende stijlen waaruit je kunt kiezen en die je verder kunt ontwikkelen op weg naar een succesvol team.

Om je te helpen de juiste keuze te maken voor jezelf, je team en je organisationele doelstellingen, bekijken we hier de effectiviteit van de meest gangbare leiderschapsstijlen door de voor-en nadelen op een rij te zetten.

Waarom zijn leiderschapsstijlen zo belangrijk?

Verschillende leiderschapsstijlen zijn een waardevol aspect van het managen van een team. Iedere stijl kan van significante invloed zijn op de manier waarop jouw werknemers hun werk benaderen- zowel in negatieve als in positieve zin. De juiste leiderschapsstijl kan de productiviteit en punctualiteit ten goede komen en zal een blijvend effect hebben op het promoten van een gezonde bedrijfscultuur.

Onthoud hierbij dat je gaanderweg kunt overstappen naar verschillende leiderschapsstijlen op het moment dat dit nodig is. Waar sommige leiders voor een bepaalde stijl kiezen en deze op iedere situatie toepassen, zullen anderen er de voorkeur aan geven om hun leiderschapsstijl aan te passen aan de situatie waarin zij of het bedrijf zich op dat moment bevinden.  

Verschillende leiderschapsstijlen

Democratisch leiderschap

Ook wel bekend als participatief leiderschap gaat het er bij democratisch leiderschap om dat ieder teamlid de mogelijkheid heeft om zijn zegje te doen bij het nemen van beslissingen. Hoewel de leider de uiteindelijke beslissing neemt kan ieder teamlid zijn inbreng geven over de richting van een bepaald project.

Deze aanpak geeft werknemers een zekere autoriteit, waarbij de manier waarop beslissingen worden genomen tijdens bestuursvergaderingen wordt gespiegeld, wat het een ongelofelijk effectieve leiderschapsstijl maakt.

De voordelen van democratisch leiderschap

 • Samenwerking en teamwork worden sterk aangemoedigd
 • Het biedt ruimte voor een verscheidenheid aan meningen en denkwijzen
 • Het zorgt voor een grotere groepsbetrokkenheid en productiviteit
 • Het zorgt voor meer creatieve oplossingen
 • Ieder behaald resultaat heeft de steun van de meerderheid

De nadelen van democratisch leiderschap

 • De mening van de minderheid kan over het hoofd gezien worden
 • Aangezien ieder team is betrokken kunnen miscommunicaties en misverstanden veel voorkomen
 • Het kan langer duren voordat een beslissing wordt genomen

Autocratisch leiderschap

De “mijn manier of geen manier” mentaliteit; autocratische leiders nemen beslissingen zonder hierbij input van het team te vragen of in overweging te nemen. Naast dit gebrek aan het overwegen van inzicht van anderen verwachten deze leiders ook dat hun beslissingen exact worden opgevolgd.

Een voorbeeld van een autocratische beslissing kan zijn dat een manager de werkuren van meerdere werknemers aanpast zonder hierover te overleggen met de werknemers zelf.

De voordelen van autocratisch leiderschap:

 • Het kan efficiënt zijn wat betreft het nemen van beslissingen
 • Het zorgt voor een gevoel van consistentie omdat een en dezelfde persoon de leiding neemt
 • Het zorgt voor een duidelijke rolverdeling door het delegeren van specifieke taken

De nadelen van autocratisch leiderschap

 • Het staat creativiteit, samenwerking en innovatie in de weg
 • Gebrek aan diversiviteit in denkwijzen binnen het team
 • Kan zorgen voor niet betrokken werknemers die zich niet gewaardeerd voelen
 • Geeft geen ruimte voor mentorschap of professionele groei

Laissez-faire leiderschap

Per definitie geven laissez-faire leiders anderen de vrijheid om hun eigen beslissingen te nemen, waarbij vrijwel alle autoriteit aan de werknemers wordt overgedragen. Dit wordt vaak gezien in creatieve settings zoals reclamebureaus en beginnende ondernemingen; laissez-faire leiders geven niet zoveel om zaken als werkuren of deadlines. Zij vertrouwen hun werknemers volledig en zorgen ondertussen voor alle andere aspecten van het bedrijf.

De voordelen van laissez-faire leiderschap

 • Het geeft werknemers de mogelijkheid om hun leiderschapsvaardigheden uit te proberen
 • Het voedt creatieve denkwijzen en innovatie
 • Het zorgt voor risicomijdend denken
 • Het zorgt voor een gevoel van onafhankelijkheid bij werknemers

De nadelen van laissez-faire leiderschap

 • Kan resulteren in lage productiviteit
 • Zonder duidelijke leider kan het zorgen voor conflicten tussen teamleden onderling
 • Kan leiden tot verwarring wat betreft functies en verantwoordelijkheden
 • Over het algemeen niet effectief bij ongemotiveerde teams met weinig vaardigheden

Transformatief leiderschap

Denk bij transformatief leiderschap aan leiders met een visie, die altijd op zoek zijn naar het verbeteren van de status quo door hun team te inspireren en motiveren. Dit kan betekenen dat deadlines worden verkort en dat werknemers uitdagendere doelstellingen krijgen terwijl het bedrijf groeit. Voor transformatieve leiders is het stimuleren van anderen om buiten hun comfort zone te treden onlosmakelijk verbonden met hun leiderschapsstijl.

De voordelen van tranformatief leiderschap

 • Zeer motiverend; het past alszodanig goed bij bedrijven die willen groeien
 • Het zorgt voor sterkere banden en moedigt samenwerking aan
 • Het stimuleert teamleden aan om meer autonoom te zijn
 • Kan leiden tot meer creativiteit en empathie onder teams

De nadelen van transformatief leiderschap

 • Niet geschikt voor alle organisaties
 • De verstoring van de status quo kan zorgen voor een onstabiel gevoel
 • Leiders moeten leiden door het juiste voorbeeld te geven; dit zorgt voor bijkomende druk voor de leiders zelf

Transactioneel leiderschap

Een veelvoorkomende leiderschapsstijl waarbij transactionele leiders hun werknemers belonen voor hun inzet. Dit betekent dat een bonus en promoties worden gebruikt als motivatie, vaak in combinatie met een gestandaardiseerd stimulans plan dat gekoppeld is aan jouw taken.  Hoewel beloningen de beste manier lijken om je team aan te moedigen is deze aanpak niet zonder tekortkomingen.

De voordelen van transactioneel leiderschap

 • Het is een efficiënte manier om korte termijn doelstellingen te behalen
 • Het definieert op duidelijke wijze het verwachte gedrag van je teamleden
 • Het biedt structuur en stabiliteit

De nadelen van transactioneel leiderschap

 • Het staat creativiteit, groei en initiatief in de weg
 • Het maakt iedere soort verandering onmogelijk
 • Het stimuleert minimaal werk omdat werknemers precies weten wat hun inzet waard is

Coaching stijl leiderschap

Om het beste uit het team te halen zal de coaching leider de individuele kracht van ieder teamlid identificeren en voeden. Het lijkt op democratisch leiderschap, maar het benadrukt de groei en het succes van individuele werknemers.

Als gevolg zal deze leider een team creëren waarbij iedere werknemer een specifieke vaardigheid of expertise heeft waardoor een zeer vaardig, gevarieerd team wordt opgebouwd dat onderling zeer goed met elkaar communiceert.

De voordelen van coaching leiderschap

 • Het stimuleert communicatie, samenwerking en constructieve feedback
 • Het voedt persoonlijke en professionele ontwikkeling van teamleden
 • Het is gericht op ondersteuning in plaats van beoordeling

De nadelen van coaching leiderschap

 • Het kost veel tijd, en kan dus intensief zijn wat resources betreft
 • Niet de snelste en meest efficiënte manier om resultaten te behalen
 • Niet altijd de beste keuze voor bedrijven die gericht zijn op resultaten en hoge druk

Bureaucratisch leiderschap

Gedreven door hiërarchie en orde zal de bureaucratische leider alles volgens het boekje doen. Dit wordt vaak gezien bij grotere, traditionele bedrijven waarbij bureaucratische leiders andere inzichten in overweging kunnen nemen maar eerder geneigd zullen zijn om zich aan strikte regulaties en bedrijfsbeleid te houden. Ook zullen zij blijven bij wat eerder al succesvol is gebleken.

De voordelen van bureaucratisch leiderschap

 • Over het algemeen stabiel wat betreft werkzekerheid en resultaat
 • Voorkomt vriendjespolitiek binnen het team
 • Duidelijke functies, verantwoordelijkheden en verwachtingen
 • Transparante processen en regulaties

De nadelen van bureaucratisch leiderschap

 • Een rangorde kan leiden tot inefficiënties
 • Stimuleert weinig persoonlijke of professionele groei
 • Gaat innovatie en creatief denken tegen
 • Niet geschikt voor ambitieuze bedrijven
 • Gaat niet goed samen met verandering

Meer informatie voor jou als ondernemer lees je onder andere in de volgende artikelen:

Vergeet niet om de rest van de Gazprom Energy blogs en nieuwsberichten te bekijken. Om meer te weten te komen over ons aanbod in zakelijke energie kun je daarnaast een bezoek brengen aan onze homepage of ons bellen op 0800-4297766.

De visies, meningen en standpunten die in dit artikel zijn opgenomen zijn enkel die van onze externe content-providers en vertegenwoordigen niet die van Gazprom Energy. De juistheid, compleetheid en geldigheid van uitingen in dit artikel zijn niet gegarandeerd. Gazprom Energy stelt zich niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of representaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….