Verhoogd aandeel kwik in aardgas was niet gevaarlijk

12 juni 2023

In aardgas zit van nature een geringe hoeveelheid kwik. Door koeling en filtratie wordt de concentratie kwik verlaagt voordat het gas richting gebruikers gaat. Zodoende wordt de hoeveelheid kwikdamp beperkt die bij het koken op gas of het gebruik van een geiser zonder rookgasafvoer, binnenshuis ontstaat. Echter, in de periode 2012 – 2015 bleek Gronings aardgas meer kwik te hebben bevat dan werd verwacht. Toezichthouder SodM heeft mogelijke gezondheidseffecten daarvan laten onderzoeken door RIVM en concludeert nu dat de verhoogde concentratie niet tot extra gezondheidsrisico’s heeft geleid. Wel merkt SodM op dat de wetgeving geen normen stelt aan de toegestane hoeveelheid kwik in aardgas voor huishoudens. Dat zou moeten veranderen, aldus SodM, mede omdat in de toekomst steeds vaker andere gassen in het aardgasnet zullen worden geïnjecteerd.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….