Vergunning voor gasproductie onder de Waddenzee kan wel worden geweigerd.

06 oktober 2021

Gaswinning leidt tot bodemdaling en als die bodem het unieke ‘wetland’ van de Waddenzee betreft, dan is grote zorgvuldigheid vereist. Voor het Unesco Werelderfgoed Waddenzee is het immers cruciaal dat de bodem bij eb grotendeels droog valt. Volgens minister Blok wordt daar tot ver in de toekomst aan voldaan. Voor gaswinning onder de Waddenzee geldt namelijk het ‘hand aan de kraan’ beleid. De te verwachten bodemdaling is beperkt en de gaswinning wordt zorgvuldig afgestemd op de natuurlijke aanvoer van zand die de bodemdaling compenseert. Aan de Tweede Kamer schrijft Blok dat hij om die redenen de aanvraag voor een vergunning om gas te winnen uit het Waddenzee gasveld Ternaard niet wil weigeren.

Wetenschappers die door de Tweede Kamer om juridisch advies zijn gevraagd, denken daar echter anders over. De Europese Habitatrichtlijn legt de lat voor bescherming van kwetsbare natuurgebieden zoals de Waddenzee behoorlijk hoog. Er mag namelijk geen redelijke wetenschappelijke twijfel bestaan over eventuele schadelijke gevolgen van de gaswinning voor de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee. Uit de vergunningaanvraag en bijbehorende stukken, maakt de Waddenacademie op dat die twijfel niet kan worden uitgesloten. Daarom kan de regering de vergunning voor de gaswinning wel degelijk weigeren, aldus de Waddenacademie.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….