Vergunning Amercentrale onder vuur

27 januari 2020

Adviesbureau MOB heeft landelijke bekendheid gekregen door vasthoudende juridische strijd tegen het stikstofbeleid van de regering. Maar ook provincies en gemeenten ontkomen niet aan een kritische blik op verstrekte vergunningen. Zo heeft MOB momenteel de provincie Noord-Brabant in het vizier. De provincie heeft namelijk een nieuwe natuurvergunning afgegeven voor de Amercentrale, maar die vergunning kan MOB’s toets der kritiek niet doorstaan. De voormalige kolencentrale Amer 9 stookt als aanzienlijke hoeveelheden biomassa, maar op termijn moet dat aandeel naar 100%. Volgens MOB past de provincie de nodige trucen toe om de centrale bij de overstap op biomassa twee keer zo veel stikstofoxides te laten uitstoten dan in 2018 het geval was. Dit door de emissies die in het verleden door de oudere kolencentrale Amer 8 werden uitgestoten mee te nemen in het zogenaamde referentiepunt. Die centrale is echter al in 2016 gesloten en sinds 2017 niet meer vergund. Door de berekeningen van de stikstofneerslag in natuurgebieden toch te baseren op de situatie toen Amer 8 nog in bedrijf was, kan de provincie nu op papier een daling laten zien, terwijl in werkelijkheid de emissies juist flink toenemen, meldt MOB in een persbericht. Daarbij blijft het niet. MOB’s beroepschrift somt de nodige missers en lacunes op, zoals het negeren van uitstoot van zwavel- en zoutzuur. Daarom vraagt MOB de rechter om de vergunning te vernietigen.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….