Verbod gebruik Gronings gas door de grootste gasverbruikers

07 november 2019

Minister Wiebes heeft een wetsvoorstel ingediend om de grootste gasgebruikers te kunnen verbieden om na 1 oktober 2022 nog gebruik te maken van laagcalorisch gas. Bedrijven die in de afgelopen twee gasjaren meer dan 100 miljoen m3/jaar laagcalorisch gas afnamen, moeten overstappen op hoogcalorisch gas. De drempel van 100 miljoen geldt voor een bedrijf als geheel, dus de som van alle vestigingen. De voorgestelde maatregel is onderdeel van het beleid om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen.

Opmerkelijk aan het voorstel is dat GTS als landelijke netbeheerder en in deze belangrijke adviseur en kennisbron van de regering, meldt dat de maatregel slechts weinig bijdraagt aan de afbouw van de productie in Groningen. In de toelichting bij het wetsvoorstel wijst de regering er echter op het maximale te willen doen voor Groningen. Dus zelfs als de maatregel weinig bijdraagt, wordt toch nog steeds een bijdrage geleverd. Met name als er elders tegenvallers optreden, kan het verbod toch nuttig zijn, aldus de regering. De regering reserveert 75 miljoen euro om de betreffende negen grote bedrijven te kunnen compenseren voor de kosten van het ombouwen van hun installaties.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….