Veel grootschalige zon-pv mislukken door te zwakke daken.

28 september 2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft de monitor Zon-pv 2021 gepubliceerd. Daarin laat de RvO zien dat het opgesteld vermogen aan zon-pv met pakweg 35% per jaar spectaculair is toegenomen. Eind 2020 betrof het opgestelde vermogen 10,7 GWp, bijna 3,5 GWp meer dan eind 2019. Die snelle groei doet zich vooral voor bij de grootschalige projecten die via de SDE worden gesubsidieerd. Viel in 2017 nog zo’n 2/3 van het bijgeplaatste vermogen onder regelingen zoals postcoderoos en saldering, in 2020 waren de rollen omgekeerd met ruim twee keer zoveel SDE-gesteund vermogen dan via de overige regelingen. Bovendien, voorlopig is de groei er nog niet uit. Eind 2020 zat nog dik 10 GW in de SDE zon-pv projectenpijplijn. Naar verwachting zal overigens een deel van die capaciteit niet worden gerealiseerd. Niet alleen groeit het opgestelde vermogen en de toegekende subsidies spectaculair, ook de omvang van afgeblazen projecten groeit fors. Dat betreft vooral zon op dak projecten. Deels komt dit door de structuur van de SDE subsidieregeling. Die regeling stimuleert ontwikkelaars om in te schrijven voor een lager bedrag dan mogelijk is. Daarmee kunnen ze voorkomen achter het net te vissen omdat het budget uitgeput is, maar ze lopen daarmee ook de kans dat het project financieel niet uit kan. Een te zwakke of onveilige dakconstructie blijkt echter de belangrijkste reden voor het afblazen van projecten. Ook pasten er vaak minder panelen op het dak dan vooraf ingeschat of hadden de ontwikkelaars zich er onvoldoende van verzekerd dat de eigenaar van het dak aan het project wilde meewerken.  


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….