Veel dakoppervlakte voor opwekken zonne-energie

06 april 2021

In diverse regio’s wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de regionale energie strategieën. Daar is het nodige over te doen, onder andere vanwege ‘gemakkelijke’ keuzes die de opstellers maken, zoals het zwaartepunt leggen op zon op dak. Dat levert beduidend minder weerstand op dan kiezen voor windenergie, maar roept ook de vraag op of de plannen überhaupt realiseerbaar zijn. Zo hebben overheden tot nu toe weinig instrumenten om zon op dak af te dwingen, maar het is ook onduidelijk hoe groot het zonne-energie potentieel van daken, weilanden, water en verkeersinfrastructuur werkelijk is. Die lacune heeft de Top Sector Energie inmiddels ingevuld met als conclusie dat het potentieel op lang termijn heel groot is. Sterker nog, het huidige potentieel wordt nog maar nauwelijks benut. In theorie is maar liefst 1.245 km2 dakoppervlakte beschikbaar waarvan nu slechts 65 km2 wordt benut. Om het potentieel volledig te ontsluiten moet de technologie wel verbeteren. Bijvoorbeeld, als de panelen lichter worden, dan komen ook zwakke daken in aanmerking voor energie-opwek en als het rendement toeneemt en kosten dalen, dan worden zelfs noordwaarts gerichte  daken geschikt. Uiteindelijk zou dit tot een  zon op dak jaaropwek van ruim 140 TWh kunnen leiden, fors meer dan de huidige totale groene en grijze elektriciteitsproductie van pakweg 120 TWh/jaar.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….