Vattenfall zoekt alternatieven voor de biomassacentrale Diemen

18 september 2023

Eind augustus vernietigde de Raad van State de omgevingsvergunning voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Bovendien loopt er ook nog een rechtszaak tegen de natuurvergunning die aan Vatttenfall is verstrekt. Realisatie van de centrale is door deze rechtsprocedures onzeker geworden, mede omdat de centrale door toegezegde SDE-subsidie mogelijk werd gemaakt. Die toegezegde subsidie dreigt echter te vervallen als de oplevering van een werkende centrale te lang op zich laat wachten. Vattenfall maakt dan ook bekend het gesprek te zijn aangegaan met overheden over mogelijke alternatieven voor de biomassa-warmtecentrale. Die centrale werd geacht snel betaalbare en duurzame warmte te kunnen leveren. Nu dat voorlopig niet het geval is, zou het heel goed kunnen zijn dat alternatieven zoals geothermie of restwarmte van waterstofproductie, net zo snel ontwikkeld kunnen worden als de geplande biomassacentrale.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….