Uniforme CO2-prijs goedkoop maar klimaateffect onzeker

11 juni 2019

Er is veel te doen over een CO2-heffing voor de industrie. De linkerzijde van de politiek, vakbond FNV en milieuorganisaties, eisen dat de industrie flink gaat betalen voor hun emissies. In het ontwerp-klimaatakkoord komt dat onvoldoende uit de verf en daarom lieten milieuorganisaties en FNV verstek gaan bij de feestelijke presentatie van het ontwerp-akkoord. In de kabinetsreactie op dat ontwerp kwam Mark Rutte de oppositie tegenmoet door een CO2-heffing toe te zeggen. Dat moest wel een verstandige heffing worden die hoog genoeg zou zijn om de emissie terug te dringen, maar tegelijkertijd niet dermate hoog dat bedrijven het loodje zouden leggen of de productie naar het buitenland zouden verplaatsten. Voor het mondiale klimaatprobleem vormt het exporteren van de CO2-uitstoot immers geen oplossing.

Dat de marges voor een verstandige CO2-heffing bijzonder smal zijn, bleek uit een onderzoek dat het kabinet gelijktijdig met de toezeggingen naar de Tweede Kamer zond.

Met de publicatie van een nieuw rapport heeft PBL een volgend hoofdstuk aan het gevoelige CO2-heffing dossier toegevoegd. PBL concludeert dat de CO2-uitstoot het goedkoopste kan worden terug gedrongen met een uniforme CO2-heffing.  Dat is koren op de molen voor de milieuorganisaties die hierin een bevestiging zien van het eigen gelijk. Echter, PBL constateert ook dat een uniforme CO2-prijs leidt tot weglekken van CO2-uitstoot naar het buitenland. Zo’n heffing kwalificeert dus niet als een ‘verstandige heffing’.  Wel noemt PBL enkele maatregelen waarmee het weglekken beperkt kan worden, waaronder internationale coördinatie.  Zulke maatregelen kosten echter veel tijd terwijl het Klimaatakkoord nog voor de zomer klaar moet zijn. Daarom valt helaas te verwachten dat het PBL rapport slechts beperkt zal bijdragen aan het dichter bij elkaar brengen van voor- en tegenstanders van een CO2-heffing.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….