Uitstel voor Regionale Energiestrategieën

09 april 2020

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat 30 regio’s plannen moeten maken om in 2030 in totaal 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van die plannen ligt bij decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies. Die moeten bij het maken van plannen sleutelorganisaties betrekken, zoals energiecoöperaties, vertegenwoordigers van de landbouw en milieuorganisaties. De deadline voor het indienen van concept-strategieën was 1 juni aanstaande. Minister Wiebes schrijft echter aan de Tweede Kamer dat vanwege de coronacrisis, de deadline vier maanden wordt opgeschoven. Het opstellen van de Regionale Energiestrategieën (RES) vereist namelijk intensief overleg om tot breed gedragen plannen te komen. Dat participatieproces is overigens ook zonder de coronacrisis al een zorgenkind.

In de meeste regio’s zitten vooral partijen aan tafel die direct een bijdrage kunnen leveren, zoals energiecoöperaties. De invloed van de RES reikt echter veel verder, want ze zullen leiden tot grootschalige ingrepen in de woonomgeving en het landschap. In sommige regio’s is dat proces volgens de minister beter georganiseerd dan in andere. Daarom neemt hij dit voorjaar de stand van zaken met betrekking tot burgerparticipatie onder de loep. De minister verwacht dat vanwege de coronacrisis, diverse experimenten met online participatie zullen worden opgezet.

 


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….