Uitstel voor biomassacentrale Diemen

25 juni 2020

Ook regeringspartijen D66 en ChristenUnie spraken zich uit tegen biomassa, maar stemde toch tegen een motie van GroenLinks met die strekking. In plaats daarvan dienden ze een eigen motie in die echter alleen oproept om geen subsidie meer toe te kennen voor het gebruik van biomassa voor elektriciteitsproductie.

Niet bepaald zinvol, want houtige biomassa wordt vooral gebruikt voor de productie van warmte. Soms in combinatie met het opwekken elektriciteit maar de tot de verbeelding sprekende projecten, zoals de 120 MW biomassa centrale die in Diemen zou moeten verrijzen, is uitsluitend bedoeld voor de productie van warmte. Dat project ondervindt steeds meer tegenstand. In het verleden gaf de gemeente Diemen tegenstribbelend een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af, maar onlangs riep Diemen de Tweede Kamer op om de komst van de centrale te blokkeren. Strikt genomen is dat nauwelijks nog mogelijk, omdat de subsidie reeds definitief is toegekend.

Initiatiefnemer Vattenfall is echter niet ongevoelig voor de aanhoudende kritiek op plannen die oorspronkelijk juist op veel steun in de samenleving konden rekenen. De CEO van het bedrijf heeft daarom aangekondigd het gesprek te willen aangaan met alle stakeholders voordat een definitieve investeringsbeslissing wordt genomen.

Let wel:  Het betreffende interview duurt bijna een uur. Biomassa komt vanaf minuut 34 aan de orde, de toezegging komt op minuut 39:30.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….