Twijfels gaan publicatie Klimaatakkoord vooraf

01 juli 2019

Vrijdag 28 juni presenteerde de regering een Klimaatakkoord. Naar het zich laat aanzien is dat vooral een politiek akkoord. Vooralsnog lijkt er geen sprake te zijn van een akkoord waar een groot scala aan belanghebbenden, maatschappelijke organisaties en overheidsorganen bereid zijn de handtekening onder te zetten. In de dagen voorafgaand aan de presentie verschenen reeds diverse meningen, voornamelijk afkeurend en al dan niet op basis van gelekte teksten. Het stelligst is belangenbehartiger Greenpeace.

Op vrijdag 28 juni, voor de presentatie door de regering, organiseerde Greenpeace al een persconferentie om de ontevredenheid met het nog niet gepubliceerde resultaat kenbaar te maken. Het nog onbekende document zou onvoldoende zijn om de klimaatcrisis te stoppen en daarom eist Greenpeace diverse verbeteringen.  Greenpeace heeft vooral moeite met opslag van CO2, ondanks het feit dat met zulke opslag in lege gasvelden op de Noordzee, in korte tijd heel veel klimaatwinst valt te behalen. Ook krimp van de veestapel zou uit de taboesfeer gehaald moeten worden, dat ondanks het feit mede naar aanleiding van de milieuproblemen door stikstof, krimp van de veehouderij sinds kort wel op de politieke agenda staat.  Desalniettemin volgt Greenpeace het oud Hollandse gezegde dat de eerste slag een daalder waard is. De twijfel is gezaaid waardoor het voor de regering moeilijker wordt om lof te oogsten.


Deel dit


Dit vind je misschien ook interessant….